Wyjątki rozsławiają regułę.


wyjątki-rozsławiają-regułę
anonimwyjątkirozsławiająregułęwyjątki rozsławiająrozsławiają regułęwyjątki rozsławiają regułę

Szko­da, że uczci­wi ludzie pot­wier­dzają regułę...Wyjątki bu­dują ludzi.W życiu jak w regule - wszyscy liczą na wyjątki.Działając trzeba podporządkować się zasadom, osądzając zaś - mieć wzgląd na wyjątki.Wyjątki nie zawsze są potwierdzeniem starej reguły: mogą być również zapowiedzią nowej.Kto by mnie spytał o pierwszą regułę w miłości odpowiedziałbym, iż jest nią pochwycić dobry czas; druga tak samo, i także trzecia: to punkcik, który rozstrzyga o wszystkim.