Wykonuj dobrze swoją pracę dlatego, że chcesz, a nie dlatego, że musisz. W ten sposób ty rządzisz, a nie twój szef.


wykonuj-dobrze-swoją-pracę-dlatego-że-chcesz-a-nie-dlatego-że-musisz-w-ten-sposób-ty-rządzisz-a-nie-twój-szef
autor nieznanywykonujdobrzeswojąpracędlategożechceszniemusisztensposóbtyrządzisztwójszefwykonuj dobrzedobrze swojąswoją pracępracę dlategoże chcesznie dlategoże musiszw tenten sposóbsposób tyty rządzisznie twójtwój szefwykonuj dobrze swojądobrze swoją pracęswoją pracę dlategoa nie dlategow ten sposóbten sposób tysposób ty rządzisza nie twójnie twój szefwykonuj dobrze swoją pracędobrze swoją pracę dlategow ten sposób tyten sposób ty rządzisza nie twój szefwykonuj dobrze swoją pracę dlategow ten sposób ty rządzisz

Wykonuj swoją pracę z całego serca, a odniesiesz sukces. Konkurencja jest tak małaZ kogo się śmieją nie dlatego, że głupi, ale dlatego, że inny od tłumu lub widzi to wszędzie, czego nie dopatrzą drudzy... ten ma przyszłość przed sobą.Jesteśmy śmiertelni nie dlatego, że umrzemy, ale dlatego, że rozpoczęliśmy żyć.Dach przecieka nie dlatego, że deszcz pada, ale dlatego, że w dachu dziura.Wierzy się w coś nie dlatego, że jest to racjonalne, lecz dlatego, że często powtarzane.Młodość to piękna rzecz. Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa, lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić.