Wykrzyknik który sflaczał, staje się znakiem zapytania.


wykrzyknik-który-sflaczał-staje-ę-znakiem-zapytania
stanisław jerzy lecwykrzyknikktórysflaczałstajesięznakiemzapytaniawykrzyknik któryktóry sflaczałstaje sięsię znakiemznakiem zapytaniawykrzyknik który sflaczałstaje się znakiemsię znakiem zapytaniastaje się znakiem zapytania

Krzyż nie jest znakiem, który dodaje nam zapału, lecz znakiem, który otrzeźwia.Stawiam kropkę pod znakiem zapytania.Ziemia to kropka pod znakiem zapytania.Gdyby ludzie szczerze wyrażali swoje myśli, większość ich musiałaby się kończyć znakiem zapytania.Kiedyś o miłości myślano jako o sile motywującej, nadającej w pewien sposób kierunek naszemu życiu. Obecnie i to stoi pod znakiem zapytania. Miłość sama dla siebie stała się problemem wymagającym rozwiązania.Ktoś to przecież powinien zrobić, znak zapytania. Ktoś powinien reagować, znak zapytania. Ktoś powinien się przeciwstawić, znak zapytania. Ktoś powinien protestować, znak zapytania. Ja sobie też zadawałem takie pytania, sam. I znajdowałem taką odpowiedź – jeżeli ktoś, to dlaczego nie ja?