Wykształcenie nie zastąpi zdrowego rozsądku.


wykształcenie-nie-zastąpi-zdrowego-rozsądku
anonimwykształcenieniezastąpizdrowegorozsądkuwykształcenie nienie zastąpizastąpi zdrowegozdrowego rozsądkuwykształcenie nie zastąpinie zastąpi zdrowegozastąpi zdrowego rozsądkuwykształcenie nie zastąpi zdrowegonie zastąpi zdrowego rozsądkuwykształcenie nie zastąpi zdrowego rozsądku

Zdrowy rozsądek może zastąpić prawie każdy stopień wykształcenia, lecz żadne wykształcenie zdrowego rozsądku.Błazen bywa echem zdrowego rozsądku.Ze wszystkich ludzkich ułomności najsmutniejszy jest brak zdrowego rozsądku.Nic na świecie nie zastąpi wytrwałości. Nie zastąpi jej talent - nie ma nic powszechniejszego niż ludzie utalentowani, którzy nie odnoszą sukcesów. Nie uczyni niczego sam geniusz - nie nagradzany geniusz to już prawie przysłowie. Nie uczyni niczego też samo wykształcenie - świat jest pełen ludzi wykształconych o których zapomniano. Tylko wytrwałość i determinacja są wszechmocne.Żadna kobieta, brzydka czy ładna, nie posiada odrobiny zdrowego rozsądku. Zdrowy rozsądek jest przywilejem naszej płci. A my, mężczyźni, jesteśmy tak gotowi do wyrzeczeń, że nigdy się nim nie posługujemy.Zdro­wy rozsądek może zastąpić pra­wie każdy sto­pień wyk­ształce­nia, ale żad­ne wyk­ształce­nie nie zastąpi zdro­wego rozsądku.