Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić.


wykształcenie-to-dobro-którego-nic-nie-jest-w-stanie-nas-pozbawić
menanderwykształcenietodobroktóregonicniejeststanienaspozbawićktórego nicnic nienie jestjest ww staniestanie nasnas pozbawićwykształcenie to dobroktórego nic nienic nie jestnie jest wjest w staniew stanie nasstanie nas pozbawićktórego nic nie jestnic nie jest wnie jest w staniejest w stanie nasw stanie nas pozbawićktórego nic nie jest wnic nie jest w stanienie jest w stanie nasjest w stanie nas pozbawić

Wspomnienie jest rajem, z którego nic nas nie może wypędzić.Śmierć nas nic nie obchodzi, bo zło i dobro jest tylko tam, gdzie można coś odczuwać zmysłami, śmierć zaś jest końcem zmysłowego odczuwania.Wykształcenie tworzy masy ludzi, którzy potrafią wprawdzie czytać, ale nie są w stanie wybrać rzeczy godnych przeczytania.Nikt nie jest w stanie obudzić w nas poczucia niższości bez naszej zgody.Wykształcenie to coś, co otrzymuje większość z nas, ale posiada ostatecznie niewielu.Wykształcenie to coś, co pozostaje, gdy zapominamy wszystko, czego nas nauczono.