Wykształcenie to zawór bezpieczeństwa dla uczuć.


wykształcenie-to-zawór-bezpieczeństwa-dla-uczuć
frank cranewykształcenietozawórbezpieczeństwadlauczućzawór bezpieczeństwabezpieczeństwa dladla uczućwykształcenie to zawórzawór bezpieczeństwa dlabezpieczeństwa dla uczućwykształcenie to zawór bezpieczeństwazawór bezpieczeństwa dla uczućwykształcenie to zawór bezpieczeństwa dla

Stąd pochodzi ten idealny wyraz poczucia bezpieczeństwa, jaki mają młode matki: dziecko w ich ramionach zabezpiecza je przed krańcowością uczuć.Jes­teś dla mnie me­tafi­zyczną klapą bezpieczeństwa.Są słowa dla uszu i szep­ty dla ser­ca. Mil­cze­nie, to uczuć cichy morderca.Dla wielu humanistów ich wykształcenie bywa jedynie kapturem, który często opada im na oczy, kiedy dojrzeć trzeba człowieka.- Czuj się jak u siebie w domu! - Wo­lałabym nie... ______________________ Cóż, nie dla każde­go dom jest uoso­bieniem ciepła, spo­koju, bezpieczeństwa....Choroby dzieci dane są kobietom dla oczyszczenia uczuć.