Wykształcenie wcale nie zabija kobiecości: doktorki są takie głupie jak inne kobiety.


wykształcenie-wcale-nie-zabija-kobiecoś-doktorki-są-takie-głupie-jak-inne-kobiety
anonimwykształceniewcaleniezabijakobiecościdoktorkitakiegłupiejakinnekobietywykształcenie wcalewcale nienie zabijazabija kobiecościdoktorki sąsą takietakie głupiegłupie jakjak inneinne kobietywykształcenie wcale niewcale nie zabijanie zabija kobiecościdoktorki są takiesą takie głupietakie głupie jakgłupie jak innejak inne kobietywykształcenie wcale nie zabijawcale nie zabija kobiecościdoktorki są takie głupiesą takie głupie jaktakie głupie jak innegłupie jak inne kobietywykształcenie wcale nie zabija kobiecościdoktorki są takie głupie jaksą takie głupie jak innetakie głupie jak inne kobiety

Tu otwierał się inny, odrębny świat, do niczego niepodobny; tu panowały inne, odrębne prawa, inne obyczaje, inne nawyki i odruchy; tu trwał martwy za życia dom, a w nim życie jak nigdzie i ludzie niezwykli.Kobiety dzielą się na takie, przez które ma się same zmartwienia i na takie, które nas przed tymi zmartwieniami bronią.Kobiety dlatego mają w polityce tak mało do powiedzenia, że wolą głosować na mężczyzn niż na inne kobiety.Nie do wiary, od jak wielu rzeczy zależy stan naszego ducha. Nie tylko sam układ mózgu nań wpływa, lecz cała machina naraz. Prawie wszystkie jej części w tym uczestniczą, często nawet takie, których wcale byśmy o to nie podejrzewali.Nie twierdzę, że kobiety są głupie: zostały stworzone na podobieństwo mężczyzn.Kobieta musi wybierać; z mężczyzną kochanym przez inne kobiety nie czuje się pewnie, z mężczyzną nie kochanym przez inne - jest nieszczęśliwa.