Wymagaj od siebie więcej, niż ktokolwiek inny od ciebie wymaga.


wymagaj-od-siebie-więcej-ż-ktokolwiek-inny-od-ciebie-wymaga
henry ward beecherwymagajodsiebiewięcejniżktokolwiekinnyciebiewymagawymagaj odod siebiesiebie więcejniż ktokolwiekktokolwiek innyinny odod ciebieciebie wymagawymagaj od siebieod siebie więcejniż ktokolwiek innyktokolwiek inny odinny od ciebieod ciebie wymagawymagaj od siebie więcejniż ktokolwiek inny odktokolwiek inny od ciebieinny od ciebie wymaganiż ktokolwiek inny od ciebiektokolwiek inny od ciebie wymaga

Ludzie, którzy wciąż zdobywają szczyty to ci, którzy posiadają wizję zanim jeszcze nagroda jest wygrana. Widzą zwycięstwo wcześniej niż ktokolwiek inny.Uprawianie miłości wymaga więcej talentu niż dowodzenie armią.Wielkie okazje oczekują tych, którzy dają z siebie więcej, niż się od nich wymaga. Możemy nie mieć okazji wykonywania wielkich rzeczy w wielki sposób, ale każdy może wykonywać małe rzeczy w wielki sposób.Więcej wysiłku wymaga udawanie, że się wie, niż dowiedzenie się.Kochaj twą małżonkę jak siebie samego, a szanuj więcej niż siebie.Umiejętność prze­kony­wania ludzi stała się w dzi­siej­szym świecie to­warem, za który jes­tem go­towy płacić więcej, niż za ja­kikol­wiek inny.