Wymagaj od siebie więcej, niż ktokolwiek inny od ciebie wymaga.


wymagaj-od-siebie-więcej-ż-ktokolwiek-inny-od-ciebie-wymaga
henry ward beecherwymagajodsiebiewięcejniżktokolwiekinnyciebiewymagawymagaj odod siebiesiebie więcejniż ktokolwiekktokolwiek innyinny odod ciebieciebie wymagawymagaj od siebieod siebie więcejniż ktokolwiek innyktokolwiek inny odinny od ciebieod ciebie wymagawymagaj od siebie więcejniż ktokolwiek inny odktokolwiek inny od ciebieinny od ciebie wymaganiż ktokolwiek inny od ciebiektokolwiek inny od ciebie wymaga

Ludzie, którzy wciąż zdobywają szczyty to ci, którzy posiadają wizję zanim jeszcze nagroda jest wygrana. Widzą zwycięstwo wcześniej niż ktokolwiek inny. -John Maxwell
ludzie-którzy-wciąż-zdobywają-szczyty-to-którzy-posiadają-wizję-zanim-jeszcze-nagroda-jest-wygrana-widzą-zwycięstwo-wcześniej-ż
Uprawianie miłości wymaga więcej talentu niż dowodzenie armią. -Ninon De Lenclos
uprawianie-miłoś-wymaga-więcej-talentu-ż-dowodzenie-armią
Więcej wysiłku wymaga udawanie, że się wie, niż dowiedzenie się. -Agata Christie
więcej-wysiłku-wymaga-udawanie-że-ę-wie-ż-dowiedzenie-ę
Kochaj twą małżonkę jak siebie samego, a szanuj więcej niż siebie. -Talmud
kochaj-twą-łżonkę-jak-siebie-samego-a-szanuj-więcej-ż-siebie
Umiejętność prze­kony­wania ludzi stała się w dzi­siej­szym świecie to­warem, za który jes­tem go­towy płacić więcej, niż za ja­kikol­wiek inny. -John Davison Rockefeller
umiejętność-prze­kony­wania-ludzi-stała ę-w dzi­siej­szym-świecie-to­warem-za który-jes­tem-go­towy-płacić-więcej-ż