Wymagania i wyrzeczenia, które narzuca praca zawodowa, przeobrażają i wzbogacają świat.


wymagania-i-wyrzeczenia-które-narzuca-praca-zawodowa-przeobrażają-i-wzbogacają-świat
antoine de saint - exuperywymaganiawyrzeczeniaktórenarzucapracazawodowaprzeobrażająwzbogacająświatwymagania ii wyrzeczeniaktóre narzucanarzuca pracapraca zawodowaprzeobrażają ii wzbogacająwzbogacają światwymagania i wyrzeczeniaktóre narzuca pracanarzuca praca zawodowaprzeobrażają i wzbogacająi wzbogacają światktóre narzuca praca zawodowaprzeobrażają i wzbogacają świat

Cierpliwość i praca jednych uszlachetniają a drugich wzbogacają. -Wacław Berent
cierpliwość-i-praca-jednych-uszlachetniają-a-drugich-wzbogacają
Cierpliwość i praca jednych uszlachetniają, a drugich wzbogacają. -Wacław Berent
cierpliwość-i-praca-jednych-uszlachetniają-a-drugich-wzbogacają
Mój przepis na sukces zamyka się w trzech słowach: praca, praca, praca. -Silvio Berlusconi
mój-przepis-na-sukces-zamyka-ę-w-trzech-słowach-praca-praca-praca
Umiarkowanie i praca są prawdziwymi lekarzami człowieka: praca wzmaga apetyt, zaś wstrzemięźliwość zabrania nadużywać go. -Jean Jacques Rousseau
umiarkowanie-i-praca-są-prawdziwymi-lekarzami-człowieka-praca-wzmaga-apetyt-zaś-wstrzemięźliwość-zabrania-nadużywać-go
Ten świat ma tak wiele dla nas, jeśli tyl­ko ma­my oczy, które to widzą, ser­ce, które to kocha i dłonie, które to dla nas zbierają. -Lucy Maud Montgomery
ten-świat- tak-wiele-dla-nas-śli-tyl­ko-­my-oczy-które-to widzą-ser­-które-to kocha-i dłonie-które-to dla-nas-zbierają