Wymagania i wyrzeczenia, które narzuca praca zawodowa, przeobrażają i wzbogacają świat.


wymagania-i-wyrzeczenia-które-narzuca-praca-zawodowa-przeobrażają-i-wzbogacają-świat
antoine de saint - exuperywymaganiawyrzeczeniaktórenarzucapracazawodowaprzeobrażająwzbogacająświatwymagania ii wyrzeczeniaktóre narzucanarzuca pracapraca zawodowaprzeobrażają ii wzbogacająwzbogacają światwymagania i wyrzeczeniaktóre narzuca pracanarzuca praca zawodowaprzeobrażają i wzbogacająi wzbogacają światktóre narzuca praca zawodowaprzeobrażają i wzbogacają świat

Cierpliwość i praca jednych uszlachetniają a drugich wzbogacają.Cierpliwość i praca jednych uszlachetniają, a drugich wzbogacają.Mój przepis na sukces zamyka się w trzech słowach: praca, praca, praca.Świat jest współmierny z pracą.Umiarkowanie i praca są prawdziwymi lekarzami człowieka: praca wzmaga apetyt, zaś wstrzemięźliwość zabrania nadużywać go.Ten świat ma tak wiele dla nas, jeśli tyl­ko ma­my oczy, które to widzą, ser­ce, które to kocha i dłonie, które to dla nas zbierają.