Wymowny jest błąd, podczas gdy prosta jest prawda.


wymowny-jest-błąd-podczas-gdy-prosta-jest-prawda
erazm z rotterdamuwymownyjestbłądpodczasgdyprostaprawdawymowny jestjest błądpodczas gdygdy prostaprosta jestjest prawdawymowny jest błądpodczas gdy prostagdy prosta jestprosta jest prawdapodczas gdy prosta jestgdy prosta jest prawdapodczas gdy prosta jest prawda

Prawda rzadko jest czysta, a nigdy prosta. -Oscar Wilde
prawda-rzadko-jest-czysta-a-nigdy-prosta
Nauko­wiec jest niczym mi­moza, gdy sam po­pełni błąd, i niczym ryczący lew, gdy od­kry­je błąd zro­biony przez ko­goś innego. -Albert Einstein
nauko­wiec-jest niczym-mi­moza-gdy-sam-po­peł-błąd-i niczym-ryczący-lew-gdy-od­kry­-błąd-zro­biony-przez-ko­goś-innego
Błąd łatwiej można dostrzec niż prawdę, bo błąd leży na wierzchu, a prawda w głębi. -Johann Wolfgang von Goethe
błąd-łatwiej-można-dostrzec-ż-prawdę-bo-błąd-ży-na-wierzchu-a-prawda-w-głębi
Błąd jest zasadą, prawda to wyjątek błędu. -Georges Duhamel
błąd-jest-zasadą-prawda-to-wyjątek-błę
Gdy błąd przejściowy zabija długotrwały, jest zbawieniem. -Tadeusz Peiper
gdy-błąd-przejściowy-zabija-długotrwały-jest-zbawieniem