Wymowny jest błąd, podczas gdy prosta jest prawda.


wymowny-jest-błąd-podczas-gdy-prosta-jest-prawda
erazm z rotterdamuwymownyjestbłądpodczasgdyprostaprawdawymowny jestjest błądpodczas gdygdy prostaprosta jestjest prawdawymowny jest błądpodczas gdy prostagdy prosta jestprosta jest prawdapodczas gdy prosta jestgdy prosta jest prawdapodczas gdy prosta jest prawda

Prawda rzadko jest czysta, a nigdy prosta.Nauko­wiec jest niczym mi­moza, gdy sam po­pełni błąd, i niczym ryczący lew, gdy od­kry­je błąd zro­biony przez ko­goś innego.Błąd łatwiej można dostrzec niż prawdę, bo błąd leży na wierzchu, a prawda w głębi.Błąd jest zasadą, prawda to wyjątek błędu.Błąd staje się błędem, gdy rodzi się jako prawda.Gdy błąd przejściowy zabija długotrwały, jest zbawieniem.