Wyobrażać sobie zbyt wiele to ubóstwo wyobraźni.


wyobrażać-sobie-zbyt-wiele-to-ubóstwo-wyobraź
anonimwyobrażaćsobiezbytwieletoubóstwowyobraźniwyobrażać sobiesobie zbytzbyt wieleubóstwo wyobraźniwyobrażać sobie zbytsobie zbyt wielewiele to ubóstwowyobrażać sobie zbyt wielezbyt wiele to ubóstwowiele to ubóstwo wyobraźnisobie zbyt wiele to ubóstwozbyt wiele to ubóstwo wyobraźni

Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata.Czy jest pisarz, który pisałby tylko dla potomnych? Nie, nawet jeśli tak twierdzi; gdyż może jedynie wyobrażać sobie potomnych na podstawie tego, co wie o współczesnych.Od wielu stuleci człowiek zbyt wiele działał, a zbyt mało myślał. W świecie współczesnym, który coraz więcej Lekarze i moraliści, zajmując się namiętnościami, nigdy nie mówią tym samym językiem: moraliści kładą zbyt wiele na karb duszy, drudzy zbyt wiele na karb ciała; jedni widzą w człowieku raczej ducha, drudzy maszynę. Tymczasem człowiek złożony jest na równi z tych dwóch składników, z których każdy na podobieństwo przypływu i odpływu to sprawuje władzę, to się jej poddaje.Zamierzam spotkać się dzisiaj z ludźmi, którzy zbyt wiele mówią, z ludźmi samolubnymi, egoistami i niewdzięcznikami. To mnie jednak nie zaskoczy i nie zdziwi, ponieważ nie umiem wyobrazić sobie świata bez ludzi tego rodzaju.Zbyt bólu za­dałam, zbyt wiele bólu za­dano mi, po­zos­tał nies­mak i blizny... Nie umiem się od te­go uwol­nić, od­ciąć, mam wyrzu­ty su­mienia, zżera mnie to od środka....