Wyobrażał sobie, że jest w niej zakochany, ale ja myślę, że to ona tworzyła te wyobrażenia.


wyobrażał-sobie-że-jest-w-niej-zakochany-ale-ja-myślę-że-to-ona-tworzyła-te-wyobrażenia
mark twainwyobrażałsobieżejestniejzakochanyalejamyślętoonatworzyłatewyobrażeniawyobrażał sobieże jestjest ww niejniej zakochanyale jaja myślęona tworzyłatworzyła tete wyobrażeniaże jest wjest w niejw niej zakochanyale ja myślęże to onaona tworzyła tetworzyła te wyobrażeniaże jest w niejjest w niej zakochanyże to ona tworzyłaona tworzyła te wyobrażeniaże jest w niej zakochanyże to ona tworzyła te

Boimy się nie śmierci, ale wyobrażenia, jakie mamy o niej.Istota zdolna do najwyższego wyobrażenia sobie szczęścia jest jednocześnie najnieszczęśliwszym na świecie stworzeniem.Pięknie o miłości może mówić ten, dla kogo jest już ona wspomnieniem, przekonywująco może o niej mówić ten, w kim rozbudziła ona zmysłowość, a ten, komu poraziła serce, powinien o niej milczeć.Nig­dy nie po­win­niśmy się wstydzić przeszłości. To ona nas kształtu­je.. to dzięki niej jes­teśmy ja­cy jesteśmy... To ona jest tym co było, jest i będzie...Gdyby Bóg zapytał kobiety, czego ona sobie życzy, odpowiedziałaby, ażeby wszystkie inne były od niej brzydsze i skromniej ubrane.Żaden mężczyzna nie jest zainteresowany kobietą taką, jaką ona jest, ale taką, jaką ją sobie wyobraża.