Wyobrażam sobie wszystkich ludzi żyjących dniem dzisiejszym.


wyobrażam-sobie-wszystkich-ludzi-żyjących-dniem-dzisiejszym
john lennonwyobrażamsobiewszystkichludziżyjącychdniemdzisiejszymwyobrażam sobiesobie wszystkichwszystkich ludziludzi żyjącychżyjących dniemdniem dzisiejszymwyobrażam sobie wszystkichsobie wszystkich ludziwszystkich ludzi żyjącychludzi żyjących dniemżyjących dniem dzisiejszymwyobrażam sobie wszystkich ludzisobie wszystkich ludzi żyjącychwszystkich ludzi żyjących dniemludzi żyjących dniem dzisiejszymwyobrażam sobie wszystkich ludzi żyjącychsobie wszystkich ludzi żyjących dniemwszystkich ludzi żyjących dniem dzisiejszym

Wyob­rażam so­bie wszys­tkich ludzi żyjących dniem dzisiejszym.Należy się cieszyć dniem dzisiejszym w trwodze przed jutrem, chwytać szczęście w przelocie, bo często za całe oparcie i pociechę w życiu ma się tylko wspomnienie szczęśliwego dzieciństwa.Najdziwniejszym z ludzi jest geniusz: ten tak daleko w przyszłość wybiega, że ginie z oczu ludzi z nim żyjących, a nie wiadomo, które pokolenie pojąć go zdoła.Wyobrażam sobie, że kiedy odniesiemy zwycięstwo w skali światowej, zbudujemy ze złota ustępy publiczne na ulicach kilku największych miast świata. Byłby to najsprawiedliwszy, najbardziej pouczający i poglądowo zademonstrowany sposób użycia złota dla tych pokoleń, które nie zapomniały, że w walce o złoto wymordowano dziesięć milionów ludzi i okaleczono trzydzieści milionów w wielkiej wyzwoleńczej wojnie lat [...]Najdziwniejszym z ludzi jest geniusz, ten tak daleko w przyszłość wybiega, że ginie z oczu ludzi z nim żyjących, a nie wiadomo, które pokolenie pojąć go zdoła. Geniusz ma wielki nos i świetny wąchalitis, którym kierunek wiatru przyszłości wyczuwa.Widzi­my współcześnie od­na­wiający się głód ludzi praw­dzi­wych. To znaczy żyjących w praw­dzie i miłości; ludzi jas­nych, przej­rzys­tych, którzy mają ob­licza praw­dzi­we, a nie zniek­ształco­ne kłamstwem.