Wypędzenie ludzi z raju dziś nazwano by jego reformą.


wypędzenie-ludzi-z-raju-dziś-nazwano-by-jego-reformą
waldemar kaniawypędzenieludzirajudziśnazwanobyjegoreformąwypędzenie ludziludzi zz rajuraju dziśdziś nazwanonazwano byby jegojego reformąwypędzenie ludzi zludzi z rajuz raju dziśraju dziś nazwanodziś nazwano bynazwano by jegoby jego reformąwypędzenie ludzi z rajuludzi z raju dziśz raju dziś nazwanoraju dziś nazwano bydziś nazwano by jegonazwano by jego reformąwypędzenie ludzi z raju dziśludzi z raju dziś nazwanoz raju dziś nazwano byraju dziś nazwano by jegodziś nazwano by jego reformą

Siła jest takich ludzi, co to nie szczędząc wysiłków, aby się do raju dostać, nie spostrzegają, że wprowadzają tam miast siebie innego.I najlepsza reforma niewiele pomoże gdy te same pensje biorą i wróbel i orzeł.odziana w lis­tek figowy zap­raszasz do swo­jego raju jabłko pachnące pożądaniem zer­wałaś z drze­wa rozkoszy ku­sisz nim na­miętność całymi zmysłami dajesz niczym wąż syczący w roz­koszy się wiję poczułaś ukąszenie op­lotłaś ko­nar spełnieniem za­pachniało grzechem pierworodnym Przy­jaźń to słowo,które od dziś dla mnie nie is­tnieje,nie ma go, poszło so­bie, uciekło ... lub nig­dy go nie było i już nie będzie... a to co było ni­by tą przy­jaźnią to tyl­ko udręka dla mo­jego życia,że kiedyś było faj­nie. Jes­tem sa­ma wczo­raj, dziś i zaw­sze -bez przyjaźni.Apoyaré la reforma del estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña. (Noviembre 2003)Na jakiej podstawie chcecie zarzucić naturze, że z powodu podeszłego wieku wpadła w uwiąd starczy i zapomniała o wytwarzaniu umysłów spekulatywnych, będąc tylko w stanie wydawać na świat ludzi stających się niewolnikami Arystotelesa, którzy muszą myśleć jego mózgiem i poznawać jego zmysłami?