Wypowiadać teraz swoje poglądy ma albo jako przesłankę, albo jako skutek to, że się nie ma głowy.


wypowiadać-teraz-swoje-poglądy-albo-jako-przesłankę-albo-jako-skutek-to-że-ę-nie-głowy
karl krauswypowiadaćterazswojepoglądyalbojakoprzesłankęskutektożesięniegłowywypowiadać terazteraz swojeswoje poglądypoglądy mama alboalbo jakojako przesłankęalbo jakojako skuteksię nienie mama głowywypowiadać teraz swojeteraz swoje poglądyswoje poglądy mapoglądy ma alboma albo jakoalbo jako przesłankęalbo jako skutekże się niesię nie manie ma głowywypowiadać teraz swoje poglądyteraz swoje poglądy maswoje poglądy ma albopoglądy ma albo jakoma albo jako przesłankęże się nie masię nie ma głowywypowiadać teraz swoje poglądy materaz swoje poglądy ma alboswoje poglądy ma albo jakopoglądy ma albo jako przesłankęże się nie ma głowy

Rozwódka ma tylko trzy drogi. Albo zasłynąć jako ktoś łaskawy i przystępny; albo jako kobieta bez skazy, więc nudny nieużytek, albo pretendentka do małżeńskich propozycji.Urzędów albo dostatków dobrzy jako lekarstw używają, aby ludziom pomagali; źli zażywają jako arszeniku, by tylko szkodziliWy­powiadać te­raz swo­je poglądy ma al­bo ja­ko przesłankę, al­bo ja­ko sku­tek to, że się nie ma głowy.Gdy się ktoś zaczyta, zawsze albo się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega albo zaśnie - w każdym razie wygra.Miłość bardzo przypomina torturę albo zabieg chirurgiczny - on albo ona będzie wykonawcą, czy katem, drugie pacjentem albo ofiarą.Spełniam swój obowiązek i inne sprawy mnie nie obchodzą. Bo albo to bezduszne, albo nierozumne, albo zbłąkane i drogi nie znające.