Wyrafinowane piękno płci męskiej istnieje tylko w tym celu, aby podniecać płeć żeńską.


wyrafinowane-piękno-pł-męskiej-istnieje-tylko-w-tym-celu-aby-podniecać-płeć-żeńską
karol darwinwyrafinowanepięknopłcimęskiejistniejetylkotymceluabypodniecaćpłećżeńskąwyrafinowane pięknopiękno płcipłci męskiejmęskiej istniejeistnieje tylkotylko ww tymtym celuaby podniecaćpodniecać płećpłeć żeńskąwyrafinowane piękno płcipiękno płci męskiejpłci męskiej istniejemęskiej istnieje tylkoistnieje tylko wtylko w tymw tym celuaby podniecać płećpodniecać płeć żeńskąwyrafinowane piękno płci męskiejpiękno płci męskiej istniejepłci męskiej istnieje tylkomęskiej istnieje tylko wistnieje tylko w tymtylko w tym celuaby podniecać płeć żeńskąwyrafinowane piękno płci męskiej istniejepiękno płci męskiej istnieje tylkopłci męskiej istnieje tylko wmęskiej istnieje tylko w tymistnieje tylko w tym celu

Wyobrażeniem wzniosłości jest płeć męska, żeńska zaś - piękności.Religię możemy przyrównać do przewodnika, który prowadzi ślepego - chodzi bowiem tylko o to, aby ślepy doszedł do celu, a nie o to, aby wszystko widział.Żyjemy tylko po to, aby odkryć piękno. Wszystko inne jest jedynie sztuką oczekiwania.Matematyka zawiera w sobie nie tylko prawdę, ale i najwyższe piękno - piękno chłodne i surowe, podobne do piękna rzeźby.Tylko chwasty sieją się same i rosną w przyśpieszeniu. Wszystko inne, aby mogło rosnąć i żyć wymaga czasu i cierpliwości, mozołu i dbałości. Jak ludzkość istnieje, raz tylko manna spadła z nieba i też nie wiadomo, czy to prawda.Na tym świecie istnieje tylko jedna alternatywa: rozkazywać albo słuchać.