Wyrobnik - oto nazwa pariasa postępu.


wyrobnik-oto-nazwa-pariasa-postępu
maria kuncewiczwyrobnikotonazwapariasapostępuwyrobnikotooto nazwanazwa pariasapariasa postępuoto nazwaoto nazwa pariasanazwa pariasa postępuoto nazwa pariasaoto nazwa pariasa postępuoto nazwa pariasa postępu

Czymże jest nazwa? To, co zowiem różą, pod inną nazwą równie by pachniało.Uważać wszechświat za ciemnicę, a wszystkich ludzi za zbrodniarzy - oto wyobrażenie fanatyka. Sądzić, że ziemia, ludzie i zwierzęta są tym, czym powinny - oto, co wydaje się godnym mędrca.Tolerancja jest tylko inną nazwą obojętności.Doświadczenie – nazwa jaką dajemy naszym błędomPod nazwą ro­zumu - na­miętność i przesąd rządzą światem.To­leran­cja jest tyl­ko inną nazwą obojętności.