Wyrok śmierci podpisany przez analfabetę liczy się podwójnie.


wyrok-śmierci-podpisany-przez-analfabetę-liczy-ę-podwójnie
anonimwyrokśmiercipodpisanyprzezanalfabetęliczysiępodwójniewyrok śmierciśmierci podpisanypodpisany przezprzez analfabetęanalfabetę liczyliczy sięsię podwójniewyrok śmierci podpisanyśmierci podpisany przezpodpisany przez analfabetęprzez analfabetę liczyanalfabetę liczy sięliczy się podwójniewyrok śmierci podpisany przezśmierci podpisany przez analfabetępodpisany przez analfabetę liczyprzez analfabetę liczy sięanalfabetę liczy się podwójniewyrok śmierci podpisany przez analfabetęśmierci podpisany przez analfabetę liczypodpisany przez analfabetę liczy sięprzez analfabetę liczy się podwójnie

W polityce liczy się to, co liczy się dla wyborców.W działalności politycznej liczy się nie tyle prasa, co telewizja: w jednym programie telewizyjnym polityk może przekreślić wszystko, co gazeta głosiła przez cały miesiąc.Brakorób: I w kata roli wyrok spartoli.Ucze­ni wy­liczy­li, że jest tyl­ko jed­na szan­sa na bi­lion, by zais­tniało coś tak całko­wicie ab­surdal­ne­go. Jed­nak ma­gowie ob­liczy­li, że szan­se jed­na na bi­lion spraw­dzają się w dziewięciu przy­pad­kach na dziesięć.Tam sięgnij, gdzie wyrok nie sięga!Człowiek prawdziwie wielki jest tak wielki, że musi się ugiąć przechodząc przez bramę śmierci.