Wyrozumiałość- uśmie­chnięte spojrzenie ...jut­ro, pojutrze... K.A.Sz. 20.01.2016r.


wyrozumiałość-uśmie­chnięte-spojrzenie-jut­ro-pojutrze-kasz-20012016r
criswyrozumiałośćuśmie­chniętespojrzeniejut­ropojutrzekasz20012016ruśmie­chnięte spojrzeniespojrzenie jut­rouśmie­chnięte spojrzenie jut­ro

Jest mi źle- dzi­siaj, jut­ro i pojutrze.ser­ce miłością nasiąknięte uśmie­chnięte na sze­rokość nieba Dziel i ciesz życiem Po szczęście stoi szereg Uśmie­chnięte łzy K.A.Sz. 27.09.2015r.Wszys­tko co dzis jest nam w sta­nie dac szczes­cie, jut­ro przy­niesie smu­tek. Je­dyna dro­ga do szczes­cia to znosze­nie z po­kora ut­ra­ty i cze­kanie na pojutrze.,,Te kil­ka słów może być droższe niż pieniądze, Słod­sze niż cu­kier i coś, na co dzi­siaj mam ochotę, Może być lep­sze niż jut­ro i pojutrze, Chcę je tyl­ko usłyszeć, a po­tem mogę umrzećNa­wet na od­ległość wy­miana kil­ku miłych słów wys­tar­czy, by smu­tek uśmie­chnął się. Krys­ty­na A.Sz. 06.06.2016r.