Wyrzuty sumienia mają zawsze nie ci, którzy mieć je powinni.


wyrzuty-sumienia-mają-zawsze-nie-którzy-mieć-powinni
erich maria remarquewyrzutysumieniamajązawszeniektórzymiećpowinniwyrzuty sumieniasumienia mająmają zawszezawsze nienie ciktórzy miećmieć jeje powinniwyrzuty sumienia mająsumienia mają zawszemają zawsze niezawsze nie ciktórzy mieć jemieć je powinniwyrzuty sumienia mają zawszesumienia mają zawsze niemają zawsze nie ciktórzy mieć je powinniwyrzuty sumienia mają zawsze niesumienia mają zawsze nie ci

Prawdziwi pisarze to wyrzuty sumienia ludzkości.Wyrzuty sumienia to echo głosu nadwerężonej cnoty.Amerykanie nie powinni zawsze tak się denerwować, kiedy inne państwa mają poglądy odmienne od amerykańskich.mężczyźni dzielą się na trzy grupy. tych, którzy mają już ko­biety i tych, którzy ko­biet nie chcą mieć. no i trze­cia gru­pa, wiado­mo, za niskich.Ludzie, którzy mają dużo czasu spędzają go najchętniej u tych, którzy go nie mają.Ludzie, którzy pisać nie potrafią, piszą zbyt wiele o tych, którzy pisać powinni.