Wys­tar­czy byś był... Nic więcej Tyl­ko byś był By Two­je skrzydła otu­liły mnie 


wys­tar­czy-byś-był-nic więcej-tyl­ko-byś-był-by-two­-skrzydła-otu­liły-mnie 
tośka_93wys­tar­czybyśbyłnic więcejtyl­kobyłbytwo­jeskrzydłaotu­liłymnie wys­tar­czy byśbyś byłbył nic więcejnic więcej tyl­kotyl­ko byśbyś byłbył byby two­jetwo­je skrzydłaskrzydła otu­liłyotu­liły mnie wys­tar­czy byś byłbyś był nic więcejbył nic więcej tyl­konic więcej tyl­ko byśtyl­ko byś byłbyś był bybył by two­jeby two­je skrzydłatwo­je skrzydła otu­liłyskrzydła otu­liły mnie wys­tar­czy byś był nic więcejbyś był nic więcej tyl­kobył nic więcej tyl­ko byśnic więcej tyl­ko byś byłtyl­ko byś był bybyś był by two­jebył by two­je skrzydłaby two­je skrzydła otu­liłytwo­je skrzydła otu­liły mnie wys­tar­czy byś był nic więcej tyl­kobyś był nic więcej tyl­ko byśbył nic więcej tyl­ko byś byłnic więcej tyl­ko byś był bytyl­ko byś był by two­jebyś był by two­je skrzydłabył by two­je skrzydła otu­liłyby two­je skrzydła otu­liły mnie 

Byś nie był trapion troską nieustanną, nie żeń się z panną. Byś nie był dręczon wojną domową nie żeń się z wdową, a iżbyś spokój miał w życiu stale, nie żeń się wcale.Gdy­byś mnie tak por­wał W świat wiel­kiej namiętności Roz­budził we mnie to poczu­cie lekkości Gdy­byś tak wpro­wadził W świat wiel­kiego pożąda­nia Wyr­wał ze szponów zakłamania Gdy­byś mnie dopadł Do­konał zespolenia Budząc fa­le og­romne­go podniecenia Gdy­byś tak roz­pa­lił I zmu­sił do wiel­kiej miłości Zat­ra­cając część włas­nej godności Gdy­byś tak pozostawił Tak w tej chwi­li od niechcenia Czy miała bym dużo do stracenia Był jak spa­dająca gwiazda... Był jak diament... Był jak sen, z które­go nie chciałam się obudzić... Był cudowny... Był na chwilę... Szko­da tyl­ko, że BYŁ a nie JEST...Jeśli złamiesz po­ważnie pra­wo, wyrządzisz krzywdę ko­muś, a następnie w sądzie po­wiesz Możli­we, że gdy­byś nie był mnie spot­kał wczo­raj, dziś bym sprze­dała się ko­mukol­wiek bądź.