wys­tar­czy-chcieć-by to mieć-~pa­weł-rychlica 
rychcikwys­tar­czychciećby to mieć~pa­wełrychlica wys­tar­czy chcieć~pa­weł rychlica 

Nie wys­tar­czy mieć umiejętności, trze­ba też je znać.(...) oczy­wiście, że wys­tar­czy chcieć. całko­wicie się zgadzam bo nie w tym tkwi prob­lem. od­na­leźć osobę, która chce te­go sa­mego i tak sa­mo mocno. to do­piero wyzwanie.Nie wys­tar­czy być uciśnionym, trze­ba jeszcze mieć rację! Nie wys­tar­czy mieć skrzydła, trze­ba jeszcze być oblatanym.W fil­mie nie wys­tar­czy grać, trze­ba jeszcze mieć talent.Nie wys­tar­czy mieć spraw­ny umysł, trze­ba go jeszcze dob­rze używać.