wys­trze­liły w przód plemniki, prze­pychan­ki,słychać krzyki, tyl­ko je­den z nich zdobędzie ja­jeczko...co na me­cie będzie. nag­le w tłumie konsternacja! prze­cież to nie nasz stacja! stop panowie!zawracamy! prze­cież to są us­ta damy! 


wys­trze­liły-w przód-plemniki-prze­pychan­kisłychać-krzyki-tyl­ko-­den-z nich-zdobędzie-ja­jeczkoco-na me­cie-będzie-nag­
poeta wyklętywys­trze­liływ przódplemnikiprze­pychan­kisłychaćkrzykityl­koje­denz nichzdobędzieja­jeczkocona me­ciebędzienag­lew tłumiekonsternacjaprze­cieżto nie naszstacjastoppanowiezawracamyto są us­tadamy wys­trze­liły w przódw przód plemnikityl­ko je­denje­den z nichz nich zdobędziezdobędzie ja­jeczkocoja­jeczkoco na me­ciena me­cie będzienag­le w tłumiew tłumie konsternacjaprze­cież to nie naszto nie nasz stacjaprze­cież to są us­tawys­trze­liły w przód plemnikityl­ko je­den z nichje­den z nich zdobędziez nich zdobędzie ja­jeczkocozdobędzie ja­jeczkoco na me­cieja­jeczkoco na me­cie będzienag­le w tłumie konsternacjaprze­cież to nie nasz stacja

Jeśli nie wie­rzysz w duszę, mu­sisz prze­cież uz­nać, że ciało two­je żyć będzie ja­ko tra­wa zielo­na, ja­ko obłok. Jes­teś prze­cież wodą i prochem. -Janusz Korczak
jeśli-nie wie­rzysz-w duszę-mu­sisz-prze­cież-uz­nać-że ciało-two­-żyć-będzie-ja­ko-tra­wa-zielo­na-ja­ko-obłok
Miał prze­cież nie cze­kać ! Czekał. Miała prze­cież nie pi­sać ! Pisała. Ja­nusz Leon Wiśniewski  -Paula25
miał-prze­cież-nie cze­kać- czekał-miała-prze­cież-nie pi­ć- pisała-ja­nusz-leon-wiśniewski 
Cze­mu oni od trzech lat wy­tykają mi ten sam błąd ? Prze­cież widzą , że : żałuje , cier­pię i się pop­ra­wiłam .Prze­cież już zro­zumiałam !  -nasia
cze­mu-oni-od trzech-lat-wy­tykają-mi ten-sam-błąd- prze­cież-widzą- że  żałuje- cier­pię-i ę-pop­ra­wiłam-prze­cież-już
Miał prze­cież nie cze­kać! Czekał. Miała prze­cież nie pi­sać! Pisała. -Janusz Leon Wiśniewski
miał-prze­cież-nie cze­kać-czekał-miała-prze­cież-nie pi­ć-pisała