Występując in­cogni­to można po­malo­wać gwiaz­dki choćby i pełnią księżyca insp 


występując-in­cogni­to-można-po­malo­wać-gwiaz­dki-choćby-i pełą-księżyca-insp 
natalia(__upswystępującin­cogni­tomożnapo­malo­waćgwiaz­dkichoćbyi pełniąksiężycainsp występując in­cogni­toin­cogni­to możnamożna po­malo­waćpo­malo­wać gwiaz­dkigwiaz­dki choćbychoćby i pełniąi pełnią księżycaksiężyca insp występując in­cogni­to możnain­cogni­to można po­malo­waćmożna po­malo­wać gwiaz­dkipo­malo­wać gwiaz­dki choćbygwiaz­dki choćby i pełniąchoćby i pełnią księżycai pełnią księżyca insp występując in­cogni­to można po­malo­waćin­cogni­to można po­malo­wać gwiaz­dkimożna po­malo­wać gwiaz­dki choćbypo­malo­wać gwiaz­dki choćby i pełniągwiaz­dki choćby i pełnią księżycachoćby i pełnią księżyca insp występując in­cogni­to można po­malo­wać gwiaz­dkiin­cogni­to można po­malo­wać gwiaz­dki choćbymożna po­malo­wać gwiaz­dki choćby i pełniąpo­malo­wać gwiaz­dki choćby i pełnią księżycagwiaz­dki choćby i pełnią księżyca insp 

Gwiaz­dy i gwiaz­dki, to są na niebie i tam pozostaną.Mo­wa miłości Mus­ka naj­czul­sze miejsca W blas­ku księżyca Krys­ty­na Sz. 15.08.2014r. insp.Czas Wi­gilij­nych wzruszeń, a jed­nak to poruszę... Piękno choin­ki, pier­wszej gwiaz­dki czar rozbłyśnie. Wspom­nieniami podzielić się w ten dzień, opłat­kiem i mod­litwą również w tę noc... I zno­wu za rok to sa­mo cze­ka nas, lecz za­pamiętać można, że miłością dzień w dzień ra­dować się warto.Do­tykiem wiatru, ciepłą pełnią księżyca. Wyklęta myślą.Przysnęła jesień Kołacze zi­ma do drzwi - Ot­worzy wiosna Za­pach choinki Ocze­kiwa­nie gwiaz­dki - Ma­giczne święta Przyobleczona Płaszczem je­sieni zi­ma - I tak wciąż trzyma  w kąci­ku kla­sy stoi w do­nicy pachnące la­sem jodłowe drzew­ko. michał i jerzy za­wiesi­li na nim lam­pki. ka­mil za­wie­sza szyszki, a to­mek gwiaz­dki. za chwilę ola do­da pa­wie oczka, a ha­nia mucho­mor­ki. nasza pa­ni po­wiesi na czub­ku choin­ki złotą gwiaz­dkę. jeszcze tyl­ko trochę wa­ty lek­kiej jak puch i choin­ka ub­ra­na. te­raz wygląda jak królew­na z bajki