Wystarczą małe rzeczy, aby uszczęśliwić mędrca; głupca natomiast nic nie uraduje. Dlatego jest tak wielu zrozpaczonych.


wystarczą-łe-rzeczy-aby-uszczęśliwić-mędrca-głupca-natomiast-nic-nie-uraduje-dlatego-jest-tak-wielu-zrozpaczonych
francois de la rochefoucauldwystarcząmałerzeczyabyuszczęśliwićmędrcagłupcanatomiastnicnieuradujedlategojesttakwieluzrozpaczonychwystarczą małemałe rzeczyaby uszczęśliwićuszczęśliwić mędrcagłupca natomiastnatomiast nicnic nienie uradujedlatego jestjest taktak wieluwielu zrozpaczonychwystarczą małe rzeczyaby uszczęśliwić mędrcagłupca natomiast nicnatomiast nic nienic nie uradujedlatego jest takjest tak wielutak wielu zrozpaczonychgłupca natomiast nic nienatomiast nic nie uradujedlatego jest tak wielujest tak wielu zrozpaczonychgłupca natomiast nic nie uradujedlatego jest tak wielu zrozpaczonych

Gdy kobieta jest w gniewie, cztery małe pocałunki wystarczą, aby ją pocieszyć.Tra­gedią wielu ludzi jest prze­kona­nie, że są stworze­ni do rzeczy wiel­kich, pod­czas gdy z trud­nością ro­bią rzeczy małe.Nie powinniśmy zbyt szybko wierzyć w to, co nam opowiadają: wielu zmyśla po to, aby oszukiwać, a wielu dlatego, że ich samych oszukano.Małe świństwa mówi się głośno... Wielkie szeptem. Prawdy natomiast nie mówi się w ogóle. Kto wie czy każda prawda nie jest w gruncie rzeczy największym świństwem?Najważniejsze w życiu nie jest kapitalizowanie naszych osiągnięć. To potrafi nawet głupiec. Najważniejsze jest w życiu czerpanie korzyści z porażek. Umiejętność ta wymaga inteligencji i odróżnia głupca od mędrca.Serce mędrca zwraca się ku prawej stronie, a serce głupca ku lewej.