Wystarczy, abyś nie czynił tego, czego nie należy, a zrobisz wszystko, co trzeba.


wystarczy-abyś-nie-czynił-tego-czego-nie-należy-a-zrobisz-wszystko-co-trzeba
lew tołstojwystarczyabyśnieczyniłtegoczegonależyzrobiszwszystkocotrzebaabyś nienie czyniłczynił tegoczego nienie należyzrobisz wszystkoco trzebaabyś nie czyniłnie czynił tegoczego nie należya zrobisz wszystkoabyś nie czynił tego

Wystarczy abyś nie czynił tego, czego nie należy, a zrobisz wszystko co trzeba.To czego nie zrobisz, jest zawsze ważniejsze od tego co zrobiłeś.Wystarczy pleść jakieś głupstwa, których nikt nie może zrozumieć, a ludzie zrobią wszystko, czego od nich zażądasz.Jest tylko jeden sposób, aby czuć się dobrze: należy nauczyć się być zadowolonym z tego, co się otrzymało, a nie dążyć do tego, czego akurat nie ma.Możesz żyć tylko, ale jeśli zrobisz to właściwie, jeden raz wystarczy.Według lekarzy jedynym sposobem utrzymania zdrowia jest jedzenie tego, na co się nie ma chęci, picie tego, czego się nie lubi i robienie tego, czego by się wolało nie robić.