Wystarczy tylko podejść z sercem do jakiejś rzeczy, a szczęście już samo się dołączy.


wystarczy-tylko-podejść-z-sercem-do-jakiejś-rzeczy-a-szczęście-już-samo-ę-dołączy
johannes trojanwystarczytylkopodejśćsercemdojakiejśrzeczyszczęściejużsamosiędołączywystarczy tylkotylko podejśćpodejść zz sercemsercem dodo jakiejśjakiejś rzeczyszczęście jużjuż samosamo sięsię dołączywystarczy tylko podejśćtylko podejść zpodejść z sercemz sercem dosercem do jakiejśdo jakiejś rzeczya szczęście juższczęście już samojuż samo sięsamo się dołączywystarczy tylko podejść ztylko podejść z sercempodejść z sercem doz sercem do jakiejśsercem do jakiejś rzeczya szczęście już samoszczęście już samo sięjuż samo się dołączywystarczy tylko podejść z sercemtylko podejść z sercem dopodejść z sercem do jakiejśz sercem do jakiejś rzeczya szczęście już samo sięszczęście już samo się dołączy

Trzeba umieścić się na zewnątrz siebie, na granicy łez i w orbicie głodowych klęsk jeżeli oczekujemy jakiejś rzeczy niezwykłej, dokonującej się tylko w nas. -Char Rene
trzeba-umieść-ę-na-zewnątrz-siebie-na-granicy-łez-i-w-orbicie-głodowych-klęsk-żeli-oczekujemy-jakiejś-rzeczy-niezwykłej-dokonującej-ę
Szczęście - tutaj nic nie da się zrobić za pieniądze. Szczęście ma do czynienia z sercem i z miłością - a te są za darmo. -Phil Bosmans
szczęście-tutaj-nic-nie-da-ę-zrobić-za-pieniądze-szczęście-do-czynienia-z-sercem-i-z-miłośą-a-te-są-za-darmo
Wystarczy tylko przyzwyczaić się do pracy i już bez niej nie można żyć. -Ludwik Pasteur
wystarczy-tylko-przyzwyczaić-ę-do-pracy-i-już-bez-niej-nie-można-żyć
Szczęście powstaje tylko jako produkt uboczny, tak samo jak koks. -Aldous Huxley
szczęście-powstaje-tylko-jako-produkt-uboczny-tak-samo-jak-koks
Szczęście nie tylko samo jest chciwe, ale wystawione jest na chciwość cudzą. -Seneka
szczęście-nie-tylko-samo-jest-chciwe-ale-wystawione-jest-na-chciwość-cudzą