Wystrzegaj się altruizmu - płynie on z samooszukiwania się, które jest źródłem wszelkiego zła.


wystrzegaj-ę-altruizmu-płynie-on-z-samooszukiwania-ę-które-jest-źródłem-wszelkiego-zła
anne randwystrzegajsięaltruizmupłynieonsamooszukiwaniasięktórejestźródłemwszelkiegozławystrzegaj sięsię altruizmualtruizmupłyniepłynie onon zz samooszukiwaniasamooszukiwania sięktóre jestjest źródłemźródłem wszelkiegowszelkiego zławystrzegaj się altruizmusię altruizmupłynie onpłynie on zon z samooszukiwaniaz samooszukiwania sięktóre jest źródłemjest źródłem wszelkiegoźródłem wszelkiego zławystrzegaj się altruizmupłynie on zpłynie on z samooszukiwaniaon z samooszukiwania sięktóre jest źródłem wszelkiegojest źródłem wszelkiego złapłynie on z samooszukiwaniapłynie on z samooszukiwania sięktóre jest źródłem wszelkiego zła

Brak pieniędzy jest źródłem wszelkiego zła. -Mark Twain
brak-pieniędzy-jest-źródłem-wszelkiego-zła
Źródłem wszelkiego grzechu jest pycha. -Augustyn Św
Źródłem-wszelkiego-grzechu-jest-pycha
Bezczynność jest matką wszelkiego zła. -Solon
bezczynność-jest-matką-wszelkiego-zła
Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. -Biblia
albowiem-korzeniem-wszelkiego-zła-jest-chciwość-pieniędzy
Rzeczą czujności jest wyrażać protest w obliczu wszelkiego zła. -Tadeusz Olszański
rzeczą-czujnoś-jest-wyrażać-protest-w-obliczu-wszelkiego-zła
Miłość własna leży u korzenia wszelkiego zła. -Helen Keller Adams
miłość-własna-ży-u-korzenia-wszelkiego-zła