Wyznanie zawsze jest życiem, więc prawdą. Wyznając myślenie, nawet błędne, zawsze tylko zyska na tym prawda.


wyznanie-zawsze-jest-życiem-więc-prawdą-wyznając-myślenie-nawet-błędne-zawsze-tylko-zyska-na-tym-prawda
jan cybiswyznaniezawszejestżyciemwięcprawdąwyznającmyślenienawetbłędnetylkozyskanatymprawdawyznanie zawszezawsze jestjest życiemwięc prawdąwyznając myślenienawet błędnezawsze tylkotylko zyskazyska nana tymtym prawdawyznanie zawsze jestzawsze jest życiemzawsze tylko zyskatylko zyska nazyska na tymna tym prawdawyznanie zawsze jest życiemzawsze tylko zyska natylko zyska na tymzyska na tym prawdazawsze tylko zyska na tymtylko zyska na tym prawda

Nigdy nie odkryje się rzeczywistości raz na zawsze. Prawda będzie zawsze nowa. Inaczej byłaby tylko systemem, jeszcze nędzniejszym od natury.Prawda jest zawsze tylko córką czasu.Kiedy rozpaczam, przypominam sobie z historii, że prawda i miłość zawsze wygrywa. Że byli tyrani i mordercy, którzy wydali się przez długi czas niezwyciężeni, ale w końcu zawsze upadali. Pomyśl o tym.Prawda jest zawsze tam, gdzie istnieje wiara. Ilekroć człowiek z czystym sercem podąży drogą wiary, zawsze uda mu się połączyć z Bogiem i czynić cuda.Prawda nie zawsze jest prawdopodobna.Abstrakcyjnej prawdy nie ma. Prawda jest zawsze konkretna.