Wyznanie zawsze jest życiem, więc prawdą. Wyznając myślenie, nawet błędne, zawsze tylko zyska na tym prawda.


wyznanie-zawsze-jest-życiem-więc-prawdą-wyznając-myślenie-nawet-błędne-zawsze-tylko-zyska-na-tym-prawda
jan cybiswyznaniezawszejestżyciemwięcprawdąwyznającmyślenienawetbłędnetylkozyskanatymprawdawyznanie zawszezawsze jestjest życiemwięc prawdąwyznając myślenienawet błędnezawsze tylkotylko zyskazyska nana tymtym prawdawyznanie zawsze jestzawsze jest życiemzawsze tylko zyskatylko zyska nazyska na tymna tym prawdawyznanie zawsze jest życiemzawsze tylko zyska natylko zyska na tymzyska na tym prawdazawsze tylko zyska na tymtylko zyska na tym prawda

Nigdy nie odkryje się rzeczywistości raz na zawsze. Prawda będzie zawsze nowa. Inaczej byłaby tylko systemem, jeszcze nędzniejszym od natury. -Guillaume Appolinaire
nigdy-nie-odkryje-ę-rzeczywistoś-raz-na-zawsze-prawda-będzie-zawsze-nowa-inaczej-byłaby-tylko-systemem-jeszcze-nędzniejszym-od-natury
Prawda jest zawsze tam, gdzie istnieje wiara. Ilekroć człowiek z czystym sercem podąży drogą wiary, zawsze uda mu się połączyć z Bogiem i czynić cuda. -Paulo Coelho
prawda-jest-zawsze-tam-gdzie-istnieje-wiara-ilekroć-człowiek-z-czystym-sercem-podąży-drogą-wiary-zawsze-uda-mu-ę-połączyć-z-bogiem-i-czynić
Abstrakcyjnej prawdy nie ma. Prawda jest zawsze konkretna. -Włodzimierz Lenin
abstrakcyjnej-prawdy-nie-prawda-jest-zawsze-konkretna