Wyzwolenie człowieka zaczyna się od wewnątrz.


wyzwolenie-człowieka-zaczyna-ę-od-wewnątrz
józef tischnerwyzwolenieczłowiekazaczynasięodwewnątrzwyzwolenie człowiekaczłowieka zaczynazaczyna sięsię odod wewnątrzwyzwolenie człowieka zaczynaczłowieka zaczyna sięzaczyna się odsię od wewnątrzwyzwolenie człowieka zaczyna sięczłowieka zaczyna się odzaczyna się od wewnątrzwyzwolenie człowieka zaczyna się odczłowieka zaczyna się od wewnątrz

Przekształcenie socjalistyczne to nie wyzwolenie od pracy - to wyzwolenie pracy.Wewnątrz każde­go sta­rego człowieka tkwi młody człowiek i dzi­wi się, co się stało.Przez­nacze­nie nie mieści się wewnątrz człowieka, lecz wokół niego.W niewiedzy, że się istnieje jest wyzwolenie od czasu i śmierci.Śmierć staje się prawdziwa dopiero wtedy, gdy zaczyna przenikać do człowieka szczelinami starości.Nauka miłości zaczyna się od pozostawiania czystej łazienki i cichego zamykania drzwi ze względu na drugiego człowieka.