Wzajemne więc szkodzenie sobie jest przeciwne naturze, wzajemnym zaś szkodzeniem jest uczucie gniewu i nienawiści.


wzajemne-więc-szkodzenie-sobie-jest-przeciwne-naturze-wzajemnym-zaś-szkodzeniem-jest-uczucie-gniewu-i-nienawiś
marek aureliuszwzajemnewięcszkodzeniesobiejestprzeciwnenaturzewzajemnymzaśszkodzeniemuczuciegniewunienawiściwzajemne więcwięc szkodzenieszkodzenie sobiesobie jestjest przeciwneprzeciwne naturzewzajemnym zaśzaś szkodzeniemszkodzeniem jestjest uczucieuczucie gniewugniewu ii nienawiściwzajemne więc szkodzeniewięc szkodzenie sobieszkodzenie sobie jestsobie jest przeciwnejest przeciwne naturzewzajemnym zaś szkodzeniemzaś szkodzeniem jestszkodzeniem jest uczuciejest uczucie gniewuuczucie gniewu igniewu i nienawiściwzajemne więc szkodzenie sobiewięc szkodzenie sobie jestszkodzenie sobie jest przeciwnesobie jest przeciwne naturzewzajemnym zaś szkodzeniem jestzaś szkodzeniem jest uczucieszkodzeniem jest uczucie gniewujest uczucie gniewu iuczucie gniewu i nienawiściwzajemne więc szkodzenie sobie jestwięc szkodzenie sobie jest przeciwneszkodzenie sobie jest przeciwne naturzewzajemnym zaś szkodzeniem jest uczuciezaś szkodzeniem jest uczucie gniewuszkodzeniem jest uczucie gniewu ijest uczucie gniewu i nienawiści

Silna miłość do człowieka słabego bywa nieraz potężniejsza i bardziej męcząca niż wzajemne uczucie dwóch równych sobie charakterów, ponieważ mimo woli bierze się odpowiedzialność za słabszego.Silna miłość do człowiek słabego bywa nieraz potężniejsza i bardziej męcząca niż wzajemne uczucie dwóch równych sobie charakterów, ponieważ mimo woli bierze się odpowiedzialność za słabszego.Wszystko bowiem, co przesadzone, przeciwne jest zamiarowi teatru, którego przeznaczeniem, jak dawniej tak i teraz, było i jest służyć niejako za zwierciadło naturze, pokazywać cnocie własne jej rysy, złości żywy jej obraz, a światu i duchowi wieku postać ich i piętno.Wstyd jest rodzajem gniewu zwróconego przeciwko sobie samemu.Uczucie miłości jest samo w sobie przyjemne dla osoby, która go doznaje. Łagodzi uspokaja serce, zdaje się sprzyjać posunięciom życiowym i przyczyniać do zdrowego stanu konstytucji ludzkiej; świadomość zaś wdzięczności i zadowolenia, które musi wzbudzić w człowieku, będącym przedmiotem miłości, czyni ją jeszcze bardziej przyjemną.. . . jest we mnie miłość. . . cale mnóstwo. . . ale jest i gniew. . . nie uwierzyłbyś, gdybym ci powiedział ile gniewu. . . daj mi miłość, albo nie będę dłużej tłumił tego gniewu. . .