Wziąłem kurs szyb­kiego czy­tania, zdołałem przeczy­tać


wziąłem-kurs-szyb­kiego-czy­tania-zdołałem-przeczy­ć-wojnę-i pokój-w dwadzieścia-mi­nut-to jest o rosji-i-took-a speed-reading
woody allenwziąłemkursszyb­kiegoczy­taniazdołałemprzeczy­taćwojnęi pokójw dwadzieściami­nutto jest o rosjitooka speedreadingcour­seandreadwarpeacein twen­tymi­nutesit in­volvesrus­siaang wziąłem kurskurs szyb­kiegoszyb­kiego czy­taniazdołałem przeczy­taćwojnę i pokójw dwadzieścia mi­nuti tookand readand peacein twen­ty mi­nutesit in­volves rus­siawziąłem kurs szyb­kiegokurs szyb­kiego czy­taniacour­se and readwar and peace

Jeżeli chce­cie, aby o was nie za­pom­niano po śmier­ci i zgni­ciu, to al­bo piszcie rzeczy war­te czy­tania, al­bo też czyńcie rzeczy war­te napisania. -Benjamin Franklin
jeżeli-chce­cie-aby o was-nie za­pom­niano-po śmier­-i zgni­ciu-to al­bo-piszcie-rzeczy-war­te-czy­tania-al­bo-też-czyńcie-rzeczy
Nie ma znacze­nia, czy coś pow­sta­wało pięć mi­nut, czy tydzień, czy ar­tysta się namęczył, czy nie, czy był trzeźwy. Ważny jest efekt. -Andrzej Mleczko
nie- znacze­nia-czy-coś-pow­sta­wało-pięć-mi­nut-czy-tydzień-czy-ar­tysta ę-namęczył-czy-nie-czy-był-trzeźwy-ważny jest efekt