Wzorowy policjant spisując protokół ze swego aresztowanego ojca przede wszystkim go zapyta, jak się nazywa.


wzorowy-policjant-spisując-protokół-ze-swego-aresztowanego-ojca-przede-wszystkim-go-zapyta-jak-ę-nazywa
aleksander Świętochowskiwzorowypolicjantspisującprotokółzeswegoaresztowanegoojcaprzedewszystkimgozapytajaksięnazywawzorowy policjantpolicjant spisującspisując protokółprotokół zeze swegoswego aresztowanegoaresztowanego ojcaojca przedeprzede wszystkimwszystkim gogo zapytajak sięsię nazywawzorowy policjant spisującpolicjant spisując protokółspisując protokół zeprotokół ze swegoze swego aresztowanegoswego aresztowanego ojcaaresztowanego ojca przedeojca przede wszystkimprzede wszystkim gowszystkim go zapytajak się nazywawzorowy policjant spisując protokółpolicjant spisując protokół zespisując protokół ze swegoprotokół ze swego aresztowanegoze swego aresztowanego ojcaswego aresztowanego ojca przedearesztowanego ojca przede wszystkimojca przede wszystkim goprzede wszystkim go zapytawzorowy policjant spisując protokół zepolicjant spisując protokół ze swegospisując protokół ze swego aresztowanegoprotokół ze swego aresztowanego ojcaze swego aresztowanego ojca przedeswego aresztowanego ojca przede wszystkimaresztowanego ojca przede wszystkim goojca przede wszystkim go zapyta

Niezależnie od tego, czy wytoczymy mu proces, czy będziemy opłakiwać ojca zagubionego i zranionego, faktem jest, że w społeczeństwie przemysłowym wielu chłopców nie identyfikuje się z nim. Modelu szukają oni w fikcji literackiej i przede wszystkim filmowej. Zastępczymi ojcami naszych synów zostali legendarni kowboje, Rambo i Terminatorzy oraz aktorzy grający ich role. Bardziej jeszcze niż z nierealnymi nadmęskimi bohaterami identyfikują się oni ze swoimi kolegami.Starzeje się przede wszystkim nowość.Miłość żywi się przede wszystkim cierpieniem.To, czego się nie widzi, istnieje przede wszystkim.Głupstwa przede wszystkim robi się z lęku, by nie wyjść na głupca.Gdy dwóch Anglików się spotyka, mówią przede wszystkim o pogodzie.