Wzro­kiem dotyka Jędrnych ciał na brze­gu fal Męska nieśmiałość.


wzro­kiem-dotyka-jędrnych-ciał-na brze­gu-fal-męska-nieśmiałość
redrosewzro­kiemdotykajędrnychciałna brze­gufalmęskanieśmiałośćwzro­kiem dotykadotyka jędrnychjędrnych ciałciał na brze­guna brze­gu falfal męskamęska nieśmiałośćwzro­kiem dotyka jędrnychdotyka jędrnych ciałjędrnych ciał na brze­guciał na brze­gu falna brze­gu fal męskafal męska nieśmiałośćwzro­kiem dotyka jędrnych ciałdotyka jędrnych ciał na brze­gujędrnych ciał na brze­gu falciał na brze­gu fal męskana brze­gu fal męska nieśmiałośćwzro­kiem dotyka jędrnych ciał na brze­gudotyka jędrnych ciał na brze­gu faljędrnych ciał na brze­gu fal męskaciał na brze­gu fal męska nieśmiałość

pieśni cudna szu­mie fal krzy­kiem mew zagłusz lęk za ho­ryzont bez ska­zy dnia sen mój z jawą w jed­no zlej w blas­ku luny gwiazd mrugnięciem na łupin­ce z ko­ry marzeń grzbietem fal za­nieś mnie cichym szeptem kro­pel pluskiem ukołysz ser­ce rozedrgane za­nim przebrzmisz słońca blaskiem wlej nadzieję moc i wiarę Wzro­kiem dotykasz Rodzin­ne fotografie Ser­ce łaskocze Krys­ty­na Sz. 02.08.2014r.roz­bierał ją wzro­kiem do­rod­ne kształty piep­rznik jadalny nie uciekaj wzro­kiem w inną stronę, bo w oczach tkwi cała prawda Po­kor­nym wzro­kiem przeszyj ser­ce- wybaczy. Ciepłem otuli. K.A.Sz. 12.12.2015r.insp.Wzro­kiem dotykasz Tęcza dźwięczna jak struny Błogie uczucie Krys­ty­na Sz. 01.07.2014r.