Z ta­kim dużym, brzyd­kim pyskiem; W cyr­ku byłbym widowiskiem.


z ­kim-żym-brzyd­kim-pyskiem-w-cyr­ku-byłbym-widowiskiem
sirnobodyz ta­kimdużymbrzyd­kimpyskiemcyr­kubyłbymwidowiskiemz ta­kim dużymbrzyd­kim pyskiemw cyr­kucyr­ku byłbymbyłbym widowiskiemw cyr­ku byłbymcyr­ku byłbym widowiskiemw cyr­ku byłbym widowiskiem

In­tegral­ność in­te­lek­tual­na to zdol­ność widze­nia świata ta­kim, ja­kim on jest, a nie ta­kim, ja­kim chce­cie, żeby był. -Peter Drucker
in­tegral­ność-in­te­lek­tual­na-to zdol­ność-widze­nia-świata-­kim-ja­kim-on jest-a nie ­kim-ja­kim-chce­cie-żeby-był
Rodzisz się ta­kim ja­kim jes­teś, to życie Cię zmienia, jeśli ulegasz. -opuszczona
rodzisz ę-­kim-ja­kim-jes­teś-to życie-cię-zmienia-śli-ulegasz
Powiedz mi, kim są twoi przyjaciele, a powiem ci, kim jesteś. -Ernest Hemingway
powiedz-mi-kim-są-twoi-przyjaciele-a-powiem-kim-jesteś
Kiedy człowiek jest za­kocha­ny, uka­zuje się światu ta­kim, ja­kim po­winien być zawsze. -Simone de Beauvoir
kiedy-człowiek-jest za­kocha­ny-uka­zuje ę-światu-­kim-ja­kim-po­winien-być-zawsze