Z dnia na dzień żyć się starasz. Z kieliszkiem w dłoni idziesz przez życie. Cza­sem sta­jesz na chwilę by od­począć,wciąż za­dając so­bie py­tanie


z dnia-na dzień-żyć ę-starasz-z-kieliszkiem-w dłoni-idziesz-przez-życie-cza­sem-sta­jesz-na chwilę-by od­począćwciąż-za­dając
van kaliszz dniana dzieńżyć sięstaraszkieliszkiemw dłoniidzieszprzezżyciecza­semsta­jeszna chwilęby od­począćwciążza­dającso­biepy­taniekimjesteśbartłomiejvankalisz z dnia na dzieńna dzień żyć siężyć się staraszz kieliszkiemkieliszkiem w dłoniw dłoni idzieszidziesz przezprzez życiecza­sem sta­jeszsta­jesz na chwilęza­dając so­bieso­bie py­taniebartłomiej vanvan kalisz z dnia na dzień żyć sięna dzień żyć się staraszz kieliszkiem w dłonikieliszkiem w dłoni idzieszw dłoni idziesz przezidziesz przez życiecza­sem sta­jesz na chwilęza­dając so­bie py­taniebartłomiej van kalisz 

Nap­rawdę chce się zmienić,ale nie potrafię... Bartłomiej Van Kalisz  -Van Kalisz
nap­rawdę-chce ę-zmienićale-nie potrafię-bartłomiej-van-kalisz 
Od­kry­wasz się da­jesz mi wolną rękę mam Cię jak na dłoni cza­sem w garści cza­sem w jed­nym palcu. -bystry.76
od­kry­wasz-ę-da­jesz-mi wolną-rękę-mam-cię-jak na dłoni-cza­sem-w garś-cza­sem-w jed­nym-palcu
Po drodze którą prze­byłeś zgu­biłeś siebie. Chciałbyś znów zo­baczyć na swej twarzy praw­dzi­wy uśmiech nie udając nikogo. Bartłomiej Van Kalisz  -Van Kalisz
po drodze-którą-prze­byłeś-zgu­biłeś-siebie-chciałbyś znów-zo­baczyć-na swej-twarzy-praw­dzi­wy-uśmiech-nie udając-nikogo
Cza­sem lu­bię so­bie po­marzyć. Mój świat jest wte­dy ta­ki... ideal­ny.Choć przez chwilę... -Zielona15
cza­sem-lu­bię-so­bie-po­marzyć-mój świat-jest wte­dy-­ki-ideal­nychoć-przez-chwilę