Z dro­biazgów życiowych wy­kona­nych wiel­kim ser­cem pow­sta­je wiel­kość człowieka.


z dro­biazgów-życiowych-wy­kona­nych-wiel­kim-ser­cem-pow­sta­-wiel­kość-człowieka
stefan wyszyńskiz dro­biazgówżyciowychwy­kona­nychwiel­kimser­cempow­sta­jewiel­kośćczłowiekaz dro­biazgów życiowychżyciowych wy­kona­nychwy­kona­nych wiel­kimwiel­kim ser­cemser­cem pow­sta­jepow­sta­je wiel­kośćwiel­kość człowiekaz dro­biazgów życiowych wy­kona­nychżyciowych wy­kona­nych wiel­kimwy­kona­nych wiel­kim ser­cemwiel­kim ser­cem pow­sta­jeser­cem pow­sta­je wiel­kośćpow­sta­je wiel­kość człowiekaz dro­biazgów życiowych wy­kona­nych wiel­kimżyciowych wy­kona­nych wiel­kim ser­cemwy­kona­nych wiel­kim ser­cem pow­sta­jewiel­kim ser­cem pow­sta­je wiel­kośćser­cem pow­sta­je wiel­kość człowiekaz dro­biazgów życiowych wy­kona­nych wiel­kim ser­cemżyciowych wy­kona­nych wiel­kim ser­cem pow­sta­jewy­kona­nych wiel­kim ser­cem pow­sta­je wiel­kośćwiel­kim ser­cem pow­sta­je wiel­kość człowieka

Wiel­kość człowieka mie­rzy­my wiel­kością wolności. -Yannis Ritsos
wiel­kość-człowieka-mie­rzy­my-wiel­kośą-wolnoś
Naród, który nie wie­rzy w wiel­kość i nie chce ludzi wiel­kich, kończy się. Trze­ba wie­rzyć w swą wiel­kość i pragnąć jej. -Stefan Wyszyński
naród-który-nie wie­rzy-w wiel­kość-i nie chce-ludzi-wiel­kich-kończy-ę-trze­ba wie­rzyć-w swą-wiel­kość-i pragnąć-jej
Miłość jest wiel­kim Da­rem, tak jak i wiel­kim Szczęściem. --Ewelcia92-
miłość-jest wiel­kim-da­rem-tak-jak i wiel­kim-szczęściem
Do­daj małe do małego, a pow­sta­nie wiel­ki stos. -Horacy
do­daj-łe-do łego-a pow­sta­nie-wiel­ki-stos