Z fa­cetem jest źle , ale bez fa­ceta jest jeszcze gorzej ------------------------------------------- Prze­myśle­nia z przy­jaciółka­mi .


z fa­cetem-jest ź- ale-bez-fa­ceta-jest jeszcze-gorzej-prze­myś­nia-z przy­jaciółka­mi
nasiaz fa­cetemjest źle alebezfa­cetajest jeszczegorzejprze­myśle­niaz przy­jaciółka­miz fa­cetem jest źle ale bezbez fa­cetafa­ceta jest jeszczejest jeszcze gorzejgorzejprze­myśle­niaprze­myśle­nia z przy­jaciółka­miz przy­jaciółka­mi ale bez fa­cetabez fa­ceta jest jeszczefa­ceta jest jeszcze gorzejjest jeszcze gorzejprze­myśle­nia z przy­jaciółka­miprze­myśle­nia z przy­jaciółka­mi ale bez fa­ceta jest jeszczebez fa­ceta jest jeszcze gorzejfa­ceta jest jeszcze gorzejprze­myśle­nia z przy­jaciółka­mi ale bez fa­ceta jest jeszcze gorzejbez fa­ceta jest jeszcze gorzej

miałaś-być-miałaś-być-przy­jaciółką-na wie­czne-oddanie-ale-wo­łaś-mi z fa­ceta-zed­rzeć-ubranie-~ze-spec­jalną-dedykacją
Po­zos­tał je­den dzień mniej do przeżycia. Cza­sem myślę, że to dob­rze, cza­sem, że źle, ale naj­gorzej jest, gdy jest mi to całkiem obojętne. -Charlotka
po­zos­ł-­den-dzień-mniej-do przeżycia-cza­sem myślę-że to dob­rze-cza­sem-że ź-ale-naj­gorzej-jest-gdy-jest mi to całkiem
Pieniądze nie dają wprawdzie szczęścia, ale bez nich jest jeszcze gorzej. -Giovanni Guareschi
pieniądze-nie-dają-wprawdzie-szczęścia-ale-bez-nich-jest-jeszcze-gorzej
- Ale prze­cież miałyśmy so­bie mówić o wszys­tkim!- po­wie­działa przy­jaciółka uk­ry­wająca to, że spo­tyka się z moim chłopakiem. -kalu
 ale-prze­cież-miałyśmy-so­bie-mówić-o wszys­tkim-po­wie­działa-przy­jaciółka-uk­ry­wająca-to-że spo­tyka ę-z moim