Z fal ta naj­gorzej huczy, co się ma roz­bić na piasku.


z fal- naj­gorzej-huczy-co ę- roz­bić-na piasku
zygmunt krasińskiz falta naj­gorzejhuczyco sięma roz­bićna piaskuz fal ta naj­gorzejta naj­gorzej huczyco się ma roz­bićma roz­bić na piaskuz fal ta naj­gorzej huczyco się ma roz­bić na piasku

Z fal ta najgorzej huczy, co się ma rozbić na piasku.człowiek to słowa i czyny śpiewają mędrców zastępy w nich ludzkie tkwią przewiny ludzkie ochłapy i ludzkie sępy naj­gorzej mieć tyl­ko słowa znaczeń roz­chwiane cienie i trwa tak cieni rozmowa naj­większe niedomówienie naj­gorzej mieć tyl­ko czyny lus­tro lecz jakże krzywe te­go kim się rodzimy i co w nas mar­twe co żywe naj­gorzej być tyl­ko człowiekiem ku­kułczym ja­jem bos­kiego snu który nic nie ma prócz Requiem dla zbędnych czynów i pus­tych słów W ziarnku piasku są światy i świat z pewnego stanowiska jest ziarnkiem piasku tylko.Mus­kając delikatnie Roz­pie­szczo­ne ciało Roz­pa­lając ogień- Ogień rozkoszy Nieopa­nowa­ne i Dzikie... Roz­przes­trze­niające Pod wpływem fal Wy­pat­rując Je­go oczu By zas­tygnąć - W tym ubłogim stanie.Jes­tem naj­lep­szy w tym, co ro­bię naj­gorzej i z tym da­rem czuję się błogosławiony.Naj­gorzej, jeśli ktoś po­ci się od wewnątrz.