Z głupotą sa­mi bo­gowie wal­czą nadaremno. Mit der Dum­mheit kämpfen Götter sel­best ver­ge­bens. (niem.) 


z głupotą-­mi-bo­gowie-wal­czą-nadaremno-mit-der-dum­mheit-kämpfen-götter-sel­best-ver­ge­bens-niem 
friedrich von schillerz głupotąsa­mibo­gowiewal­cząnadaremnomitderdum­mheitkämpfengttersel­bestver­ge­bensniem z głupotą sa­misa­mi bo­gowiebo­gowie wal­cząwal­czą nadaremnomit derder dum­mheitdum­mheit kämpfenkämpfen göttergötter sel­bestsel­best ver­ge­bensz głupotą sa­mi bo­gowiesa­mi bo­gowie wal­cząbo­gowie wal­czą nadaremnomit der dum­mheitder dum­mheit kämpfendum­mheit kämpfen götterkämpfen götter sel­bestgötter sel­best ver­ge­bensz głupotą sa­mi bo­gowie wal­cząsa­mi bo­gowie wal­czą nadaremnomit der dum­mheit kämpfender dum­mheit kämpfen götterdum­mheit kämpfen götter sel­bestkämpfen götter sel­best ver­ge­bensz głupotą sa­mi bo­gowie wal­czą nadaremnomit der dum­mheit kämpfen götterder dum­mheit kämpfen götter sel­bestdum­mheit kämpfen götter sel­best ver­ge­bens

Z głupotą sami bogowie walczą nadaremno. -Fryderyk Schiller
z-głupotą-sami-bogowie-walczą-nadaremno
Wszel­ka, mój bra­cie, teoria jest szara, Zielo­ne zaś jest życia drze­wo złote. Grau, teurer Freund, ist al­le Theorie Und grün des Le­bens gol­dner Baum. (niem.)  -Johann Wolfgang Goethe
wszel­ka-mój-bra­cie-teoria-jest szara-zielo­ne-zaś-jest życia-drze­wo-złote-grau-teurer-freund-ist-al­-theorie-und-grün-le­bens
Pan Bóg nie gra w kości! Der Her­rgott würfelt nicht. (niem.)  -Albert Einstein
pan-bóg-nie gra-w koś-der-her­rgott-würfelt-nicht-niem 
- Czołgać się? - rzekł z oburze­niem - to niegod­ne człowieka. - I poszedł da­lej dum­nie na klęczkach. -Wiesław Brudziński
 czołgać-ę- rzekł-z oburze­niem- to niegod­ne-człowieka-i-poszedł-da­lej-dum­nie-na klęczkach