Z pew­nością nie wie, jak bar­dzo je­go zachwyt nad życiem pomógł mi zna­leźć no­wy sens w moim.


z pew­nośą-nie wie-jak bar­dzo-­go-zachwyt-nad-życiem-pomógł-mi zna­źć-no­wy-sens-w moim
janusz leon wiśniewskiz pew­nościąnie wiejak bar­dzoje­gozachwytnadżyciempomógłmi zna­leźćno­wysensw moimz pew­nością nie wiejak bar­dzo je­goje­go zachwytzachwyt nadnad życiemżyciem pomógłpomógł mi zna­leźćmi zna­leźć no­wyno­wy senssens w moimjak bar­dzo je­go zachwytje­go zachwyt nadzachwyt nad życiemnad życiem pomógłżyciem pomógł mi zna­leźćpomógł mi zna­leźć no­wymi zna­leźć no­wy sensno­wy sens w moimjak bar­dzo je­go zachwyt nadje­go zachwyt nad życiemzachwyt nad życiem pomógłnad życiem pomógł mi zna­leźćżyciem pomógł mi zna­leźć no­wypomógł mi zna­leźć no­wy sensmi zna­leźć no­wy sens w moimjak bar­dzo je­go zachwyt nad życiemje­go zachwyt nad życiem pomógłzachwyt nad życiem pomógł mi zna­leźćnad życiem pomógł mi zna­leźć no­wyżyciem pomógł mi zna­leźć no­wy senspomógł mi zna­leźć no­wy sens w moim

Bar­dzo łat­wo zna­leźć się po­za kręgiem ludzi normalnych. -Antoni Kępiński
bar­dzo-łat­wo-zna­źć ę-po­za-kręgiem-ludzi-normalnych
Spra­wied­li­wość bar­dzo łat­wo zna­leźć w słow­ni­ku, pod li­terą
spra­wied­li­wość-bar­dzo-łat­wo-zna­źć-w słow­­ku-pod-li­terą-s
Człowiek może był kiedyś dob­ry, ale z pew­nością było to bar­dzo dawno. -Jean-Paul Sartre
człowiek-może-był-kiedyś-dob­ry-ale-z pew­nośą-było-to bar­dzo-dawno
Szczęście nie jest rzeczą łatwą. Bar­dzo trud­no zna­leźć je w so­bie, a niepo­dob­na gdzie indziej. -Nicholas de Chamfort
szczęście-nie jest rzeczą-łatwą-bar­dzo trud­no-zna­źć- w so­bie-a niepo­dob­na-gdzie-indziej
znałem-go bar­dzo-dob­rze-był-moim-przy­jacielem-ale-nie-nie wiem-cze­mu ę-za­bił-sko­ro-był-przy­jacielem-to cze­mu-nie pomógł