Z wielu po­rażeń je­dynie zdro­wym jest po­rażenie prądem umysłowym.


z wielu-po­rażeń-­dynie-zdro­wym-jest po­rażenie-prądem-umysłowym
tadeusz fangratz wielupo­rażeńje­dyniezdro­wymjest po­rażenieprądemumysłowymz wielu po­rażeńpo­rażeń je­dynieje­dynie zdro­wymzdro­wym jest po­rażeniejest po­rażenie prądemprądem umysłowymz wielu po­rażeń je­dyniepo­rażeń je­dynie zdro­wymje­dynie zdro­wym jest po­rażeniezdro­wym jest po­rażenie prądemjest po­rażenie prądem umysłowymz wielu po­rażeń je­dynie zdro­wympo­rażeń je­dynie zdro­wym jest po­rażenieje­dynie zdro­wym jest po­rażenie prądemzdro­wym jest po­rażenie prądem umysłowymz wielu po­rażeń je­dynie zdro­wym jest po­rażeniepo­rażeń je­dynie zdro­wym jest po­rażenie prądemje­dynie zdro­wym jest po­rażenie prądem umysłowym

Bogów pro­simy tyl­ko o zdro­wy rozsądek w zdro­wym ciele.Cza­sami przy­jaźń nie is­tnieje, je­dynie wyob­rażenie o niej.Jak większe jest szczęście być zdro­wym niż bo­gatym, tak mniej­szym jest nie­szczęściem ubóstwo niż choroba.Ar­tysta to osob­nik, który z czwo­rokątne­go świata od­rzu­cił frag­ment, co się zwie zdro­wym rozsądkiem, i żyje w świecie trójkątnym.Bądź posłuszny władzom umysłowym.Jest bar­dzo wielu ludzi, którzy tak dużo cza­su spędzają pil­nując swe­go zdro­wia, że nie star­cza im już cza­su na cie­sze­nie się życiem.