Ząb cza­su, je­dyny ząb, które­mu nie zag­raża próchnica.


ząb-cza­su-­dyny-ząb-które­mu-nie zag­raża-próchnica
kazimierz chyłaząbcza­suje­dynyząbktóre­munie zag­rażapróchnicaząb cza­suje­dyny ząbktóre­mu nie zag­rażanie zag­raża próchnicaktóre­mu nie zag­raża próchnica

Ząb czasu, jedyny ząb, któremu nie zagraża próchnica. -Krzysztof Chyła
ząb-czasu-jedyny-ząb-któremu-nie-zagraża-próchnica
- Na dowód mo­jej miłości możesz zab­rać mo­je ser­ce. - Ha­haha... Dob­re.Jak mam zab­rać coś co już daw­no nie istnieje?  -gieenka
 na dowód-mo­jej-miłoś-możesz-zab­rać-mo­-ser­- ha­haha-dob­rejak-mam-zab­rać-coś-co już-daw­no-nie istnieje 
Naj­gorzej jest, gdy Ciebie już nie ma. Cza­su zab­rakło, by po­wie­dzieć żegnaj... -AnDree
naj­gorzej-jest-gdy-ciebie-już-nie -cza­su-zab­rakło-by po­wie­dzieć-żegnaj
Uni­kaj skarżące­go się na brak cza­su, chce ci zab­rać twój. -Hugo Dionizy Steinhaus
uni­kaj-skarżą­go ę-na brak-cza­su-chce- zab­rać-twój
Po­lakom zag­raża nie ty­le wódka, ile wo­da sodowa. -Paweł Jasienica
po­lakom-zag­raża-nie ty­-wódka-ile-wo­da-sodowa