Ząb czasu, jedyny ząb, któremu nie zagraża próchnica.


ząb-czasu-jedyny-ząb-któremu-nie-zagraża-próchnica
krzysztof chyłaząbczasujedynyząbktóremuniezagrażapróchnicaząb czasujedyny ząbktóremu nienie zagrażazagraża próchnicaktóremu nie zagrażanie zagraża próchnicaktóremu nie zagraża próchnica

Ząb cza­su, je­dyny ząb, które­mu nie zag­raża próchnica.Odczuje dąb czasu ząb.- Na dowód mo­jej miłości możesz zab­rać mo­je ser­ce. - Ha­haha... Dob­re.Jak mam zab­rać coś co już daw­no nie istnieje? Ty­le mam słow co ich nie ma ty­le tematow a wena? juz dlu­go jej nie ma jak jest od niechcenia szu­kam spo­sobu by sie wyrazic juz nag­le nie umiem slow w ob­ra­zy wsadzic lecz nie chce krzyczec tez z tłumem tych sa­mych słow je­dynych, co umiem. Brak sen­su i treści Zos­ta­je na stałe Zab­ra­no mi siłe zab­ra­no mi wiare Nie mo­ge nic pisać, już nie ma poezji jak mam się wyciszać? w tym świecie herezji? Jedyny człowiek, któremu rzeczywiście potrzebny bywa frak, to człowiek z dziurą w spodniach.Czas ty­le mi zab­rał, co dał.