Zęlus pietatis - z cudzą żoną taniec w łóżku.


zęlus-pietatis-z-cudzą-żoną-taniec-w-łóżku
jan Żabczyczęluspietatiscudzążonątaniecłóżkuzęlus pietatispietatisz cudzącudzą żonążoną taniectaniec ww łóżkuzęlus pietatisz cudząz cudzą żonącudzą żoną taniecżoną taniec wtaniec w łóżkuz cudzą żonąz cudzą żoną tanieccudzą żoną taniec wżoną taniec w łóżkuz cudzą żoną taniecz cudzą żoną taniec wcudzą żoną taniec w łóżku

W łóżku z eks-żona­mi jest su­per, bo nie trze­ba bu­dować pop­rawnej relacji. -Clint Eastwood
w łóżku-z eks-żona­mi-jest su­per-bo nie trze­ba-bu­dować-pop­rawnej-relacji
Po­wiadają: mąż sta­nu. A gdzie żona? Żona ma się za­dowo­lić stanikiem?  -nicola-57
po­wiadają-mąż-sta­nu-a gdzie-żona-Żona- ę-za­dowo­lić-stanikiem 
Jeśli żona śmieje się z twej anegdotki, to znaczy, że jest dobra - anegdotka lub żona. -Tristan Bernard
jeśli-żona-śmieje-ę-z-twej-anegdotki-to-znaczy-że-jest-dobra-anegdotka-lub-żona
Jeśli żona śmieje się z twojego żartu, to znaczy, że jedno jest dobre - żart albo żona. -Tristan Bernard
jeśli-żona-śmieje-ę-z-twojego-żartu-to-znaczy-że-jedno-jest-dobre-żart-albo-żona