Zła kobieta może człowieka wyssać jak pająk i zabić - a może go przy tym zbłaźnić.


zła-kobieta-może-człowieka-wyssać-jak-pająk-i-zabić-a-może-go-przy-tym-zbłaźć
henryk sienkiewiczzłakobietamożeczłowiekawyssaćjakpająkzabićgoprzytymzbłaźnićzła kobietakobieta możemoże człowiekaczłowieka wyssaćwyssać jakjak pająkpająk ii zabićzabićmoże gogo przyprzy tymtym zbłaźnićzła kobieta możekobieta może człowiekamoże człowieka wyssaćczłowieka wyssać jakwyssać jak pająkjak pająk ipająk i zabići zabića możea może gomoże go przygo przy tymprzy tym zbłaźnićzła kobieta może człowiekakobieta może człowieka wyssaćmoże człowieka wyssać jakczłowieka wyssać jak pająkwyssać jak pająk ijak pająk i zabićpająk i zabića może goa może go przymoże go przy tymgo przy tym zbłaźnićzła kobieta może człowieka wyssaćkobieta może człowieka wyssać jakmoże człowieka wyssać jak pająkczłowieka wyssać jak pająk iwyssać jak pająk i zabićjak pająk i zabića może go przya może go przy tymmoże go przy tym zbłaźnić

Miłość jest jak eter. Może zabić, ale może też ulotnić się.Co nie może zabić, to może wzmocnić.Może Bóg, może morze Może człowiek lub ener­gii złoże Może atom i reakcja Może blichtr i podła akcja Może półbóg z rąk ot­chłani Może potwór z ko­pyta­mi Może nic... WszechŚwiat stworzon jest z niczego Nic jest by­tem nic jest niczem Nic jest mną i moim życiem Wszys­tko to nic I nic w tym złego Nic to ja i mo­je ego W miłostce, a może nawet i w pierwszych pięciu minutach prawdziwej miłości, kobieta - kochanka bardziej liczy się z tym, jak inne kobiety patrzą na tego mężczyznę, niż jak nań patrzy ona sama.Ob­ciążyło mnie życie Od nóg po sa­me uszy A może sam tak się Zgniotłem z tros­ki I ułom­ności mej duszy Osłabłem z ciężaru te­go Powłóczę no­gami za sobą Mar­twi mnie zbyt wiele Zbyt­nia tros­ka Jak ołów uwiera Lek­kości mi trze­ba Tą- która śmierć przy­nosi A może jej jeszcze doz­nam W tym życiu jak pudło z tek­tu­ry Bez szer­szych widoków