Zła to odpłata nauczycielowi, gdy się zawsze jeno uczniem pozostaje.


zła-to-odpłata-nauczycielowi-gdy-ę-zawsze-jeno-uczniem-pozostaje
friedrich nietzschezłatoodpłatanauczycielowigdysięzawszejenouczniempozostajeodpłata nauczycielowigdy sięsię zawszezawsze jenojeno uczniemuczniem pozostajezła to odpłatagdy się zawszesię zawsze jenozawsze jeno uczniemjeno uczniem pozostajezła to odpłata nauczycielowigdy się zawsze jenosię zawsze jeno uczniemzawsze jeno uczniem pozostajegdy się zawsze jeno uczniemsię zawsze jeno uczniem pozostaje

Źle się wywdzięcza mistrzowi, kto zawsze tylko jego uczniem zostaje. -Fryderyk Nietzsche
Ź-ę-wywdzięcza-mistrzowi-kto-zawsze-tylko-jego-uczniem-zostaje
Prawdziwy nauczyciel powinien być zawsze najpilniejszym uczniem. -Maksym Gorki
prawdziwy-nauczyciel-powinien-być-zawsze-najpilniejszym-uczniem
Jeśli się nie zna historii. Pozostaje zawsze się dzieckiem. -Cyceron
jeśli-ę-nie-zna-historii-pozostaje-zawsze-ę-dzieckiem
Niektórzy odkładają korzystanie z życia do czasu, gdy już ani żyć, ani używać nie potrafią, gdy im jeno osad i mąt zostanie. -Pierre Charron
niektórzy-odkładają-korzystanie-z-życia-do-czasu-gdy-już-ani-żyć-ani-używać-nie-potrafią-gdy-im-jeno-osad-i-mąt-zostanie
W głębi ducha zawsze się pozostaje kimś bardzo młodym. Moi sędziwi przyjaciele zwierzyli mi się, że czasem odczuwają swe własne ciało i twarze jak przebranie. -Jeanne Moreau
w-głębi-ducha-zawsze-ę-pozostaje-kimś-bardzo-młodym-moi-sędziwi-przyjaciele-zwierzyli-mi-ę-że-czasem-odczuwają-swe-własne-ciało-i-twarze