Zła to odpłata nauczycielowi, gdy się zawsze jeno uczniem pozostaje.


zła-to-odpłata-nauczycielowi-gdy-ę-zawsze-jeno-uczniem-pozostaje
friedrich nietzschezłatoodpłatanauczycielowigdysięzawszejenouczniempozostajeodpłata nauczycielowigdy sięsię zawszezawsze jenojeno uczniemuczniem pozostajezła to odpłatagdy się zawszesię zawsze jenozawsze jeno uczniemjeno uczniem pozostajezła to odpłata nauczycielowigdy się zawsze jenosię zawsze jeno uczniemzawsze jeno uczniem pozostajegdy się zawsze jeno uczniemsię zawsze jeno uczniem pozostaje

Źle się wywdzięcza mistrzowi, kto zawsze tylko jego uczniem zostaje.Prawdziwy nauczyciel powinien być zawsze najpilniejszym uczniem.Chociaż każdy usiłuje trzymać się możliwie jak najbliżej innych, pozostaje jednak zupełnie samotny, przepełniony głębokim uczuciem niepewności, niepokoju i winy, co występuje zawsze, gdy człowiekowi nie udaje się przezwyciężyć osamotnienia.Jeśli się nie zna historii. Pozostaje zawsze się dzieckiem.Niektórzy odkładają korzystanie z życia do czasu, gdy już ani żyć, ani używać nie potrafią, gdy im jeno osad i mąt zostanie.W głębi ducha zawsze się pozostaje kimś bardzo młodym. Moi sędziwi przyjaciele zwierzyli mi się, że czasem odczuwają swe własne ciało i twarze jak przebranie.