Złama­na obiet­ni­ca - ni­by nic a jed­nak coś... Jed­nak bo­li i nie da­je o so­bie zapomnieć...


złama­na-obiet­­ca- ­by-nic-a jed­nak-coś-jed­nak bo­li-i nie da­-o so­bie-zapomnieć
patka5463złama­naobiet­ni­ca ni­bynica jed­nakcośjed­nak bo­lii nie da­jeo so­biezapomniećzłama­na obiet­ni­ca ni­by nicnic a jed­naka jed­nak coścoś jed­nak bo­lijed­nak bo­li i nie da­jei nie da­je o so­bieo so­bie zapomnieć ni­by nic a jed­naknic a jed­nak cośa jed­nak coś jed­nak bo­licoś jed­nak bo­li i nie da­jejed­nak bo­li i nie da­je o so­biei nie da­je o so­bie zapomnieć ni­by nic a jed­nak cośnic a jed­nak coś jed­nak bo­lia jed­nak coś jed­nak bo­li i nie da­jecoś jed­nak bo­li i nie da­je o so­biejed­nak bo­li i nie da­je o so­bie zapomnieć ni­by nic a jed­nak coś jed­nak bo­linic a jed­nak coś jed­nak bo­li i nie da­jea jed­nak coś jed­nak bo­li i nie da­je o so­biecoś jed­nak bo­li i nie da­je o so­bie zapomnieć

Czuję, że padam, A jed­nak gadam. Czuję, że zdycham, A jed­nak oddycham. Czuję, że umieram, A jed­nak się rozbieram. Czuję, że ironizuję, Bo tak nap­rawdę to świet­nie się czuję. -Welusia
czuję-że padam-a-jed­nak-gadam-czuję-że zdycham-a-jed­nak-oddycham-czuję-że umieram-a-jed­nak ę-rozbieram-czuję-że ironizuję-bo