Złamałaś mi serce, Te­raz ja połamię ci ręce.


złamałaś-mi serce-te­raz-ja połamię- rę
marcin kańskizłamałaśmi sercete­razja połamięci ręcezłamałaś mi sercete­raz ja połamięja połamię ci ręcete­raz ja połamię ci ręce

Branie napełnia ręce, dawanie - serce.Serce to najtwardsza część ciała. Najdelikatniejsze są ręce.Kocham, gdy Two­je duże, błyszczące oczy Pochłaniają w Two­je serce Pop­rzez obej­mujące mnie de­likat­ne ręce Led­wo już widzę na serce Nie wyt­rzy­mam więcej Z sił opadły mi ręce Ale chcę od­dychać jeszcze Po­kochaj mnie? kiedyś odejdziesz i zos­ta­nie mi tyl­ko pus­ta biała kartka na której drżący­mi dłońmi na­piszę anons że od­dam w dob­re ręce nerki płuca serce Śmierci! Otwórz swe wrota, okaż mi krztę litości. Niech wiatr połamie życia mego srebrne filary.