Złe się zwykle mści, ale dobre niekoniecznie się wynagradza. Złe ma silniejsze konsekwencje.


złe-ę-zwykle-mś-ale-dobre-niekoniecznie-ę-wynagradza-złe-silniejsze-konsekwencje
karol irzykowskizłesięzwyklemścialedobreniekonieczniewynagradzasilniejszekonsekwencjezłe sięsię zwyklezwykle mściale dobredobre niekoniecznieniekoniecznie sięsię wynagradzazłe mama silniejszesilniejsze konsekwencjezłe się zwyklesię zwykle mściale dobre niekonieczniedobre niekoniecznie sięniekoniecznie się wynagradzazłe ma silniejszema silniejsze konsekwencjezłe się zwykle mściale dobre niekoniecznie siędobre niekoniecznie się wynagradzazłe ma silniejsze konsekwencjeale dobre niekoniecznie się wynagradza

Skoro zasady rządu raz są skażone, najlepsze prawa stają się złe i obracają się przeciwko państwu; kiedy zasady są zdrowe, złe prawa działają tak jak dobre; siła samej zasady przeważa wszystko.Naród, który posiada złe pojęcie o Bogu, ma także złe państwo, zły rząd, złe prawo.Natura jest wszystkim i darmo sili się wychowanie, by złe w dobre przemienić.Miłość nie oznacza emocjonalnego przemijania czy chwilowego oczarowania, ale wyraża wolę i odpowiedzialną decyzję związania się całkowicie Dzieci są czasem dobre, czasem złe, ale wnuki są zawsze nadzwyczajne.Diabły i inne złe duchy zostały przez Boga stworzone jako dobre z natury, ale same siebie zrobiły złymi. (IV Sobór Lateraneński)