Złe się zwykle mści, ale dobre niekoniecznie się wynagradza. Złe ma silniejsze konsekwencje.


złe-ę-zwykle-mś-ale-dobre-niekoniecznie-ę-wynagradza-złe-silniejsze-konsekwencje
karol irzykowskizłesięzwyklemścialedobreniekonieczniewynagradzasilniejszekonsekwencjezłe sięsię zwyklezwykle mściale dobredobre niekoniecznieniekoniecznie sięsię wynagradzazłe mama silniejszesilniejsze konsekwencjezłe się zwyklesię zwykle mściale dobre niekonieczniedobre niekoniecznie sięniekoniecznie się wynagradzazłe ma silniejszema silniejsze konsekwencjezłe się zwykle mściale dobre niekoniecznie siędobre niekoniecznie się wynagradzazłe ma silniejsze konsekwencjeale dobre niekoniecznie się wynagradza

Skoro zasady rządu raz są skażone, najlepsze prawa stają się złe i obracają się przeciwko państwu; kiedy zasady są zdrowe, złe prawa działają tak jak dobre; siła samej zasady przeważa wszystko. -Montesquieu
skoro-zasady-rzą-raz-są-skażone-najlepsze-prawa-stają-ę-złe-i-obracają-ę-przeciwko-państwu-kiedy-zasady-są-zdrowe-złe-prawa-działają-tak
Naród, który posiada złe pojęcie o Bogu, ma także złe państwo, zły rząd, złe prawo. -Georg Hegel
naród-który-posiada-złe-pojęcie-o-bogu-także-złe-państwo-zły-rząd-złe-prawo
Natura jest wszystkim i darmo sili się wychowanie, by złe w dobre przemienić. -Eurypides
natura-jest-wszystkim-i-darmo-sili-ę-wychowanie-by-złe-w-dobre-przemienić
Dzieci są czasem dobre, czasem złe, ale wnuki są zawsze nadzwyczajne. -Ludwik Hirszfeld
dzieci-są-czasem-dobre-czasem-złe-ale-wnuki-są-zawsze-nadzwyczajne
Diabły i inne złe duchy zostały przez Boga stworzone jako dobre z natury, ale same siebie zrobiły złymi. (IV Sobór Lateraneński) -Anonim
diabły-i-inne-złe-duchy-zostały-przez-boga-stworzone-jako-dobre-z-natury-ale-same-siebie-zrobiły-złymi-iv-sobór-lateraneński